Hälsoundersökningar

Hälsa är en strategisk framgångsfaktor för ditt företag tack vare hållbara medarbetare som bidrar till högre effektivitet och kvalitet.

Medicinska kontroller i arbetslivet

En medicinsk kontroll är en medicinsk åtgärd som ingår i arbetsmiljöarbetet, till exempel en läkarundersökning eller olika former av hälsoundersökningar. Vissa arbeten kräver tjänstbarhetsintyg och för vissa arbeten är arbetsgivaren skyldig att erbjuda medicinsk kontroll. Läs mer här.

Hälsoundersökning i arbetslivet

Med vår Hälsoundersökning i arbetslivet kartlägger vi arbetsmiljön för att identifiera risker för fysisk och stressrelaterad ohälsa. Till underlag ligger en webbaserad enkätundersökning med fokus på arbetsmiljö, hälsa och livsstil liksom hälsoundersökning med provtagning och samtal med konstruktiva råd.

 

Hälsoundersökningar i allmänhet

Tänk på att hälsoundersökningar utan direkt koppling till det systematiska arbetsmiljöarbetet ska förmånsbeskattas av medarbetaren. Läs mer om Skatteverkets regelverk.

BK – Basal Kroppskännedom Funktionsbedömning Hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter Hälsoundersökning vid utlandstjänstgöring Klimakteriet i arbetslivet Konditionstest Körkortsintyg Mindfulness i vardagen Nyanställningsundersökning Rök- och snusstopp Sömn Vaccinationsservice