Hälsoundersökningar

Vi erbjuder ett flertal olika hälsoundersökningar som kartlägger din personals hälsa.

Hälsospegel

Hälsospegeln är en form av hälsoundersökning som innehåller provtagning och konstruktiva råd kring vanor och livsstil. Personen får en tydlig bild av sitt hälsotillstånd och uppmuntras att själv ta beslut om livsstilsförändringar.

Livsstilspegel

Livsstilsspegeln är en form av hälsoundersökning som innehåller provtagning och diskussion kring vanor och livsstil. Till skillnad från Hälsospegeln innehåller Livsstilsspegeln också ett konditionstest. Personen får en tydlig bild av sitt hälsotillstånd och uppmuntras att själv ta beslut om livsstilsförändringar.

Allmän hälsoundersökning

Den allmänna hälsoundersökningen är en enklare form av undersökning med syfte att upptäcka hälsorelaterade riskfaktorer som kan behöva åtgärdas. Undersökningen innehåller både provtagning och hälsoråd hos en företagssköterska.

Hälsokartläggning

Vi genomför en kartläggning av frisk- och riskfaktorer och skapar ett strategiskt material för gynnsamma åtgärder. Syftet är att bibehålla det friska och tidigt förebygga situationer som kan leda till ohälsa i framtiden.

Hälsokartläggningen innehåller både provtagning och motiverande samtal kring vanor och livsstil. Personen får en tydlig bild av sitt hälsotillstånd och uppmuntras att själv ta beslut om livsstilsförändringar.

Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömning är en vetenskapligt utarbetat koncept för att arbeta med livsstilsförändring – både på individ- och gruppnivå. Hälsoprofilbedömningen är webbaserad för att ge statistikmaterial som visar gruppresultat och förändringar.

Bedömningen baseras på samtal kring hälsa, arbetsmiljö och livsstil. Utifrån ett frågeformulär får personen insikt om sin situation och fundera över sina påverkansmöjligheter när det gäller arbetet och fritid. Vi genomför ett cykeltest, tar blodtryck, kontrollerar längd och vikt samt genomför en skelettmätning.

Hälsoundersökning hos läkare

Hälsoundersökningen hos läkare innehåller både provtagning hos en sköterska och undersökning, samtal och bedömning av en läkare.

Behandling av alkoholberoende ClaraHälsans träningslokal Funktionsbedömning Hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter Hälsoundersökning vid utlandstjänstgöring Konditionstest Körkortsintyg MediYoga Nyanställningsundersökning Rök- och snusstopp Vaccinationsservice & reseprofylax