Behandling av alkoholberoende

Grunden till att bli av med sitt alkoholberoende är att bli medveten om att man dricker mer än normalt. När personen väl lyckats bli av med sitt beroende är det också extremt viktigt att förebygga återfall.

15 metoden

15-metoden är ett bra verktyg för att göra en person medveten om sitt intag av alkohol i de fall då riskbruk föreligger. Riskbruk innefattar de män som dricker mer än 14 glas i veckan samt de kvinnor som dricker mer än 9 glas i veckan.

Syftet med 15-metoden är att hjälpa personer med ett alkoholberoende så att de själva klarar av att minska sin konsumtion till en riskfri nivå.

15-metodens innehåll:

 • Hälsokoll och ”alkonacka”
 • Formulering av målsättningar
 • Risksituationer
 • Handlingsplaner
 • Eventuell komplettering med mediciner under en period
 • Ungefär 5 till 10 timmar hemarbete

Återfallsprevention

Syftet med återfallsprevention är att förebygga återfall vid missbruk och beroende. Målet är att öka personens förmåga att känna igen risksituationer för återfall samt att bli medveten om konsekvenserna av sin alkoholkonsumtion.

Återfallspreventionens innehåll:

 • Kartläggning av risksituationer: Tankar, känslor och beteenden som utlöser suget efter alkohol
 • Att hantera suget efter alkohol
 • Utbildning om belöningssystemet/alkoholberoendet
 • Att tacka nej till alkohol
 • Planering för nödsituationer
 • Livet i balans

Kontrollerat drickande

Kontrollerat drickande är ytterligare en effektiv metod som används för att medvetandegöra personer med ett alkoholberoende så att de själva kan minska konsumtionen till en riskfri nivå. Man får lära sig strategier för att inte överkonsumera alkohol och det ingår eget arbete utifrån KBT-metoden.

Metoden för kontrollerat drickande innehåller:

 • Kartläggning med fokus på alkoholanamnes
 • Motivationsfaktorer/Målsättning
 • Risksituationer för problematik av alkoholkonsumtion
 • Måttlighetsstrategier – lagom ofta eller avstå helt
 • Vidmakthållande
 • Ungefär 20 timmar insats och hemarbete
Arbetsförmågebedömning Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning Atlas Well -Nykterhetskontroll på distans BK – Basal Kroppskännedom Hälsokartläggning Individsamtal Sömn Stresshantering