Nyanställningsundersökning

När du inför nyanställning vill undersöka en persons förutsättningar att utföra tänkta arbetsuppgifter.

Syftet med nyanställningsundersökning är att undersöka och bedöma en persons förutsättningar för att, ur hälsosynpunkt, klara av de tänkta arbetsuppgifterna.

Vi informerar oss om tidigare arbeten och eventuella sjukdomar. Som underlag används en hälsodeklaration som den nyanställde fyller i och signerar.

Det ingår provtagning med blodsocker, blodvärden (Hb), blodtryck, CDT, drogtest, BMI, längd och vikt. Syn- och hörseltest utförs vid behov. Undersökningen anpassas efter individens och företagets behov/önskemål och kan kompletteras med exempelvis spirometri.

Efter undersökningen skickas ett utlåtande till företaget.

BK – Basal Kroppskännedom Funktionsbedömning Hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter Hälsoundersökning vid utlandstjänstgöring Hälsoundersökningar Klimakteriet i arbetslivet Konditionstest Körkortsintyg Mindfulness i vardagen Rök- och snusstopp Sömn Vaccinationsservice