Nyanställningsundersökning

Om du vill undersöka en nyanställd persons förutsättningar att utföra tänkta arbetsuppgifter finns möjligheten att göra en nyanställningsbedömning.

Syftet med en nyanställningsundersökning är att bedöma en persons förutsättningar för att klara av de tänkta arbetsuppgifterna. Tack vara denna undersökning får du möjlighet att i tidigt skede se om det finns några hinder ur hälsosynpunkt.

Under undersökningen får personen berätta om tidigare arbeten och eventuella sjukdomar. Som underlag använder vi en hälsodeklaration som den nyanställde fyller i och signerar.

CRAS -Nykterhetskontroll på distans Funktionsbedömning Hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter Hälsoundersökning vid utlandstjänstgöring Hälsoundersökningar Konditionstest Körkortsintyg Rök- och snusstopp Upp och hoppa! Varva ner… Vaccinationsservice & reseprofylax