Atlas Well -Nykterhetskontroll på distans

I samarbete med eSAnté erbjuder Clarahälsan nykterhetskontroll på distans - i förebyggande eller rehabiliterande syfte

Alkoholproblem bland medarbetare är ett växande problem i näringsliv och offentlig verksamhet. Med Atlas Well ökar möjligheten att hitta problemen i tid eller följa upp efter avslutad behandling.

Det är enkelt, effektivt och med bevarad integritet.

 

Utrustning:

 • alkomätare i fickformat
 • mobilapp
 • webbportal för chef/HR/Clarahälsan

Atlas Well kan med fördel användas för undersökning av enskilda medarbetare som uppföljning efter avslutad behandling.

Undersökning kan även ske av hela arbetsgrupper i förebyggande syfte för att hitta problemen innan allvarliga tecken börjar synas. Särskilt utsatta grupper kan exempelvis vara krogpersonal som ständigt omges av alkohol, säljteam där alkohol är vanligt förekommande vid representation eller grupper som utför farliga arbetsmoment där alkoholpåverkan kan få förödande konsekvenser, för sig själv och andra.

Undersökning kan ske vid risksituationer; exempelvis vid hemarbete, representation eller utlandsuppdrag – för en eller flera medarbetare.

 

Systemets unika fördelar:

 • Högre integritet
  Jämfört med andra metoder bidrar Atlas Well i högre omfattning till medarbetarens integritet.
 • Svårare att dölja onykterhet
  Atlas Well visar hur promillehalten ser ut flera gånger per arbetspass. Den unika kontinuiteten gör det svårare att dölja onykterhet på arbetstid.
 • Direktinformation till arbetsgivaren
  Det är tack vare kontinuiteten som arbetsgivaren kan få direktinformation om en medarbetaren är onykter under arbetstid.
 • Allt kan skötas på distans
  Systemet kan användas när som helst och var som helst där internet finns. Det medför att undersökningen både blir smidig och kompatibel med distansarbete.

Läs mer om eSAnté

Kontakta någon av våra behandlare inom alkohol- och drogproblematik för mer information:

Arbetsförmågebedömning Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljörond Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Behandling av alkoholberoende BK – Basal Kroppskännedom Ergonomi på arbetsplatsen Hälsokartläggning Hybridledarskap   Individsamtal Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Medicinska kontroller SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Sömn Stöd till dig som arbetsgivare Stresshantering Synergonomi Whole organisationsanalys Yrkeshygieniska mätningar