Vad är företagshälsa?

Företagshälsa är en viktig pusselbit i arbetet för att bibehålla en frisk och välmående personal.

Vad innebär företagshälsa för min verksamhet?

Syftet med företagshälsa är att förebygga och minimera hälsorisker på arbetsplatser. Som arbetsgivare ansvarar du för att din personal får tillgång till den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver på just er arbetsplats.

Företagshälsa hos oss på ClaraHälsan

Vårt arbete går ut på att identifiera och redogöra för de samband som finns mellan arbetsmiljön, produktiviteten och personalens hälsa. Utifrån det erbjuder vi både hälsofrämjande och förebyggande tjänster samt rehabilitering vid fysisk och psykisk ohälsa.