Vad är företagshälsa?

Företagshälsa är en viktig pusselbit i arbetet för att bibehålla en frisk och välmående personal.

Vad innebär företagshälsa för min verksamhet?

Syftet med företagshälsa är att förebygga och minimera hälsorisker på arbetsplatser. Som arbetsgivare ansvarar du för att din personal får tillgång till den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver på just er arbetsplats.

Företagshälsa hos oss på Clarahälsan

Medarbetare som mår bra och trivs på arbetsplatsen bidrar till lägre personalomsättning, högre attraktivitet som arbetsgivare, förbättrad kvalitet i arbetsutförandet, minskad sjukskrivning och ökad produktivitet.

Vårt arbete går ut på att identifiera och redogöra för de samband som finns mellan arbetsmiljön, produktiviteten och personalens hälsa.

Vi hjälper er finna det positiva – det ni redan gör i verksamheten som är bra och som funkar – det ska vi bygga vidare på. De risker som finns försöker vi tillsammans eliminera eller begränsa så gott det går.

Utifrån verksamhetens behov och förutsättningar erbjuder vi hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser.