Stöd till dig som arbetsgivare

Som arbetsgivare behöver man ibland ha ett bollplank. I de frågor som rör arbetsmiljön och personalens hälsa har vi på Clarahälsan den kompetens du behöver. Vi lägger stor vikt vid att lära känna din verksamhet och dina anställda för att kunna ge bästa möjliga rådgivning och stöd.

Vi erbjuder ett strategiskt stöd i arbetet för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos din personal. Detta sker genom coachning och utbildning.

Coachingen du får av oss innefattar:

  • Utvecklingen hos medarbetarna
  • Konflikthantering
  • Styrkor och svagheter i ledarbeteenden
  • Konkreta problem i dagsläget
  • Stöd vid förändringsarbete
Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljörond Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Atlas Well -Nykterhetskontroll på distans Ergonomi på arbetsplatsen Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Medicinska kontroller SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Synergonomi Whole organisationsanalys Yrkeshygieniska mätningar