Arbetsmiljökonsultation

Vi erbjuder rådgivning för att ökad medvetenhet om hälsorisker i din verksamhet.

Du är alltid välkommen att ta hjälp av oss för rådgivning inför inköp av utrustning, kemikalier, maskiner och personlig skyddsutrustning till arbetsplatsen. Vi kan också hjälpa till att ställa krav på leverantörer där vi specificerar de arbetsmiljökrav som produkterna ska klara av. Med fördel blir vi gärna involverade tidigt i projekteringsarbetet, då kan vi även hjälpa till med kravspecifikationer på byggnader och lokaler vid behov.

Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön CRAS -Nykterhetskontroll på distans Ergonomi på arbetsplatsen Hälsodiplomering Kontorsergonomi - workshop Krishantering Medicinska kontroller Personal- och arbetsmiljörond SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Yrkeshygieniska mätningar