Arbetsförmågebedömning

En arbetsförmågebedömning handlar om att bedöma en medarbetares arbetsförmåga om den är oklar på grund av sjukdom eller skada.

Vad innebär en arbetsförmågebedömning?

Vid sjukskrivning behöver man bedöma individens arbetsförmåga i förhållande till nuvarande arbete samt till hela arbetsmarknaden. Arbetsförmågebedömningen kartlägger individens fysiska, psykiska och psykosociala arbetsförmåga. Bedömningen görs i team om två eller tre kompetenser av läkare, fysioterapeut och psykolog.

Därför görs en arbetsförmågebedömning

Under en arbetsförmågebedömning sätter vi personens förutsättningar i fokus vilket ger ett bra underlag för det fortsatta arbetslivet. Vi genomför dessa bedömningar på förfrågan från dig som arbetsgivare,  från Försäkringskassan eller i vissa fall på initiativ från Region Värmland.

Enligt fastställd rutin utförs en tvärprofessionell bedömning av den individen. Avrapportering sker till beställare och individ.

Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning Atlas Well -Nykterhetskontroll på distans Behandling av alkoholberoende BK – Basal Kroppskännedom Hälsokartläggning Individsamtal Sömn Stresshantering