Individsamtal

Individsamtal är en metod för att förebygga sjukskrivning eller att hjälpa den som är sjukskriven komma tillbaka till sitt arbete.

Syfte med individsamtal

Samtalet kan ofta vara en effektiv väg tillbaka till ett friskt liv i arbete och skapar bättre förutsättningar att hantera både arbetet och livet i stort.

Oavsett vad som orsakat en sjukskrivning är det vanligt med psykologisk ohälsa som följd. Individsamtalet främjar hälsa och välmående och ger stöd att hitta hanteringsverktyg. Individsamtalet har sin teoretiska grund i KBT.

Arbetsförmågebedömning Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning Atlas Well -Nykterhetskontroll på distans Behandling av alkoholberoende BK – Basal Kroppskännedom Hälsokartläggning Sömn Stresshantering