Individsamtal

Individsamtal är en metod för att hjälpa den som är sjukskriven att komma tillbaka till sitt arbete, men kan även förebygga sjukskrivning.

Syfte med individsamtal

Samtalet kan ofta vara en effektiv väg tillbaka till ett friskt liv i arbete och skapar bättre förutsättningar att hantera både arbetet och livet i stort.

Oavsett vad som orsakat en sjukskrivning är det vanligt med psykologisk ohälsa som följd. Individsamtalet främjar hälsa och välmående och ger stöd att hitta hanteringsverktyg. Individsamtalet har sin teoretiska grund i KBT.

Arbetsförmågebedömning Behandling av alkoholberoende BK – Basal Kroppskännedom CRAS -Nykterhetskontroll på distans Hälsokartläggning Rehabilitering - chefsutbildning Sömnskola