Individsamtal

Individsamtal är en metod för att hjälpa den som är sjukskriven att komma tillbaka till sitt arbete. Samtalen skapar också bättre förutsättningar att hantera både arbetet och livet i stort.

Syfte med individsamtal

Terapisamtalet kan ofta vara en effektiv väg tillbaka till ett friskt liv i arbete. Oavsett vad som orsakat sjukskrivningen är det vanligt med psykologisk ohälsa som följd.

Samtalen vi erbjuder delas in i tre olika kategorier:

  • Individsamtal:
    Inriktar sig på en bättre hantering av livs- och/eller arbetssituationen.
  • Terapisamtal:
    Ett mer långsiktigt stöd för att exempevis öka välmåendet och skapa självinsikt om beteendemönster.
Arbetsförmågebedömning Behandling av alkoholberoende CRAS -Nykterhetskontroll på distans Förstadagsintyg Kartläggningssamtal