Hälsoundersökning vid utlandstjänstgöring

Tjänstgöring i olika länder kan medföra specifika krav på undersökning för att förhindra ohälsa.

Syfte med hälsoundersökning vid utlandstjänstgöring

Syftet med denna undersökning är att upptäcka hälsorisker inför det att en eller fler ur personalen ska göra utlandstjänstgöring.

Innehåll i en hälsoundersökning vid utlandstjänstgöring

Vi genom för en undersökning, tar prover och gör sedan en helhetsbedömning.

Vi följer ditt företags policy och anpassar undersökningen till de krav som ställs inför arbetet i aktuellt land.

BK – Basal Kroppskännedom Funktionsbedömning Hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter Hälsoundersökningar Klimakteriet i arbetslivet Konditionstest Körkortsintyg Mindfulness i vardagen Nyanställningsundersökning Rök- och snusstopp Sömn Vaccinationsservice