Ledarskap för psykiskt välmående

Tecken på psykisk ohälsa ser olika ut från individ till individ, men genom att lära sig känna igen tidiga signaler kan du som arbetsgivare tidigt sätta in förebyggande insatser och på så sätt främja välmående i arbetet. I denna utbildning belyser vi vad dessa insatser kan handla om.

Utbildningen riktar sig till chef eller HR och ger teoretisk och konkret vägledning för vad som kännetecknar psykisk hälsa och hur man kan göra för att främja detta. Vi förmedlar principer och förebyggande strategier som gynnar psykologiskt välmående och god hälsa på arbetsplatsen.
Vad är psykologiskt välmående och vilka beteenden är centrala för att uppnå detta? Med fokus på återhämtning och konstruktiva beteenden i allmänhet förmedlas strategier för att bli mer långsiktigt hållbar och välmående i arbetslivet.
Vart leder prestation utan återhämtning? Vad är återhämtning? Hur gör man för att återhämta sig?
Vi kommer även skapa förståelse för vad psykisk ohälsa innebär och hur tidiga signaler yttrar sig samt hur man kan hantera ohälsa när det uppstår. Detta mot bakgrund av att psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukskrivningar fortsätter att öka.
Vår förhoppning är att du efter denna halvdag ska känna dig trygg med vad psykisk hälsa respektive psykisk ohälsa innebär och vad du kan göra för att upprätthålla det föregående och undvika det senare.

Under en halv dag varvas teori utifrån forskning och KBT-principer med samtal om praktiska implikationer och gruppdiskussioner. Har ni egna case ni vill lyfta finns möjlighet till det.

Kursledare
Christophe Soussan, beteendevetare
christophe.soussan@clarahalsan.se

Josefin Elthammar, leg psykolog, specialist inom organisationspsykologi
josefin.elthammar@clarahalsan.se

Alkohol och droger - chefsutbildning Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi Första hjälpen och HLR HLR – Hjärt- och lungräddning Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Riskbruk av alkohol - utbildning