SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete

Arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta även de psykologiska och sociala förhållandena i arbetsmiljön. Lagstiftningen har formats så att även du som driver en mindre verksamhet ska kunna följa reglerna.

Vad innebär systematisk arbetsmiljöarbete för mig som arbetsgivare?

Det Systematiska ArbetsMiljöarbete (SAM) innebär att organisera arbetet kring arbetsmiljön för att förebygga personskador och medföljande kostnader.

Stöd av ClaraHälsan vid det systematiska arbetsmiljöarbetet

Vi kan hjälpa till med det systematiska arbetsmiljöarbetet på olika sätt. Vi erbjuder ett flertal olika arbetsmetoder för att ni ska komma igång på ett bra sätt. Vi anpassar givetvis arbetet utifrån vad det är för typ av verksamhet och storlek på företaget, förvaltningen, avdelningen eller enheten.

Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön CRAS -Nykterhetskontroll på distans Ergonomi på arbetsplatsen Hälsodiplomering Kontorsergonomi - workshop Krishantering Medicinska kontroller Personal- och arbetsmiljörond Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Yrkeshygieniska mätningar