Synergonomi

Att dagligen arbeta framför en datorskärm innebär en ökad risk för belastningsrelaterade besvär och synstress. Mängden ljus som vi behöver ökar med åldern och en 60-åring behöver exempelvis 5 gånger så mycket ljus som en 20-åring. Forskning visar att ju mer ögats muskler jobbar för att kompensera ett synfel och/eller trötthet, desto mer ökar muskelspänningen i nack-, skulder- och ansiktsmuskulatur.

Genom att se över synergonomin på er arbetsplats kan de besvär som sammanfattas som Computer Vision Syndrome förebyggas och åtgärdas. Computer Vision Syndrome är ett samlingsnamn för besvär från ögat/huvud/nacke och skuldermuskler.

Arbetsplatsbesök med fokus på synergonomi

Vi kommer gärna och besöker er för en kartläggning av arbetsplatsen ur ett synergonomiskt perspektiv.

Så går det till:

Arbetsställningar och arbetssätt analyseras. Därefter gör vi en enkel synscreening. Om behov finns rekommenderar vi terminalglasögon och hänvisar vill kundens ordinarie leverantör.

Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljörond Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Atlas Well -Nykterhetskontroll på distans Ergonomi på arbetsplatsen Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Medicinska kontroller SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Whole organisationsanalys Yrkeshygieniska mätningar