Synergonomi

Att dagligen arbeta framför en datorskräm innebär en ökad risk för belastningsbesvär och synstress. Forskning visar att ju mer ögats muskler jobbar för att kompensera ett synfel och/eller trötthet, desto mer ökar muskelspänningen i nack-, skulder- och ansiktsmuskulatur.

Genom att se över synergonomin på er arbetsplats kan de besvär som sammanfattas som Computer Vision Syndrome förebyggas och åtgärdas. Computer Vision Syndrome är ett samlingsnamn för besvär från ögonen, huvudvärk och besvär från nacke/skuldermuskulatur.

Arbetsplatsbesök med fokus på synergonomi

Vi kommer gärna och besöker er för en kartläggning av arbetsplatsen ur ett synergonomiskt perspektiv.

Så går det till:

Arbetsställningar och arbetssätt analyseras. Därefter gör vi en enkel synscreening. Om behov finns remitterar vi de personer som behöver en särskild synundersökning till en optiker. Vi samarbetar med optiker som har synergonomisk kompetens.

Under besöket hjälper vi även till att arrangera personalens arbetsplatser så att belastningsbesvär som rör nacke, axlar, rygg, händer och underarmar förebyggs.

Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön CRAS -Nykterhetskontroll på distans Ergonomi på arbetsplatsen Hälsodiplomering Kontorsergonomi - workshop Krishantering Medicinska kontroller Personal- och arbetsmiljörond SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Yrkeshygieniska mätningar