Yrkeshygieniska mätningar

Som arbetsgivare är du skyldig att veta vilka eventuella hälsorisker din personal utsätts för i det dagliga arbetet. Vår arbetsmiljöingenjör kan hjälpa till att upptäcka och bedöma de risker som finns på er arbetsplats genom yrkeshygieniska mätningar.

Yrkeshygieniska mätningar sker alltid enligt Arbetsmiljöverkets metodbeskrivningar och/eller Yrkes- och Miljömedicinska klinikens provtagningsinstruktioner.

Mätningarna utförs inom följande områden:

  • Buller
  • Belysning
  • Klimat/Ventilation
  • Luftföroreningar (damm, lösningsmedel med mera)
  • Elektriska och magnetiska fält
  • Vibrationer
Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljörond Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Atlas Well -Nykterhetskontroll på distans Ergonomi på arbetsplatsen Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Medicinska kontroller SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Whole organisationsanalys