Yrkeshygieniska mätningar

Som arbetsgivare är du skyldig att veta vilka eventuella hälsorisker din personal utsätts för i det dagliga arbetet. Vi på ClaraHälsan kan hjälpa till att upptäcka och bedöma de risker som finns på er arbetsplats genom yrkeshygieniska mätningar.

Yrkeshygieniska mätningar sker alltid enligt Arbetsmiljöverkets metodbeskrivningar och/eller Yrkes- och Miljömedicinska klinikens provtagningsinstruktioner.

Mätningarna utförs inom följande områden:

  • Buller
  • Belysning
  • Klimat/Ventilation
  • Luftföroreningar (Damm, lösningsmedel med mera)
  • Elektriska och magnetiska fält
  • Vibrationer
Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön CRAS -Nykterhetskontroll på distans Ergonomi på arbetsplatsen Hälsodiplomering Kontorsergonomi - workshop Krishantering Medicinska kontroller Personal- och arbetsmiljörond SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Whole organisationsanalys