Konditionstest

Bra kondition gynnar både den fysiska och mentala arbetskapaciteten hos din personal. Dessutom ger det mer energi i det dagliga livet och förbättrar förutsättningarna för bra sömn.

Syfte med ett konditionstest

Anledningen till att man genomför ett konditionstest är för att bedöma det aktuella fysiska tillståndet hos en person. Inte minst skapar det också motivation till ett mer hälsosamt liv.

En god kondition främjar både en god fysisk och psykisk hälsa och förbättrar förutsättningarna för bra sömn. Alla dessa faktorer är viktiga för att kunna prestera bra på jobbet.

Så genomförs ett konditionstest

Testet genomförs på en ergometercykel.

CRAS -Nykterhetskontroll på distans Funktionsbedömning Hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter Hälsoundersökning vid utlandstjänstgöring Hälsoundersökningar Körkortsintyg Nyanställningsundersökning Rök- och snusstopp Upp och hoppa! Varva ner… Vaccinationsservice & reseprofylax