Skyddskommitté och skyddsronder

Skyddskommittéer och skyddsronder är samrådsorgan mellan företrädare för arbetsgivaren och företrädare för arbetstagarna. Om önskemålet finns kan vi på ClaraHälsan medverka som en opartisk konsult under era möten och ronder.