Skyddskommitté och skyddsronder

Skyddskommittéer och skyddsronder är samverkansorgan mellan arbetsgivaren och företrädare för arbetstagarna. Clarahälsan kan medverka som en opartisk konsult under era möten och ronder.