Skyddskommitté och skyddsronder

Skyddskommittéer och skyddsronder är samrådsorgan mellan företrädare för arbetsgivaren och företrädare för arbetstagarna. Om önskemålet finns kan vi på ClaraHälsan medverka som en opartisk konsult under era möten och ronder.

Vad vi kan bistå med:

  • Redovisning av nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket
  • Bidra med vår kompetens i diskussioner och därigenom korta ner beslutsprocesser
  • Analysera och bedöma arbetsmiljöarbetet utifrån verksamheten
Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Ergonomi på arbetsplatsen Hälsodiplomering Krishantering Medicinska kontroller Personal- och arbetsmiljörond SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Yrkeshygieniska mätningar