BK – Basal Kroppskännedom

Basal Kroppskännedom är en metod där man arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter för att klara av de krav och utmaningar man har i vardagen.

Syftet med Basal Kroppskännedom

Syftet med denna metod är att individen ska lära sig känna igen kroppsliga och mentala signaler på stress och att öka sin förmåga till koncentration och mental närvaro. Man lär sig att slappna av och få återhämtning, både fysiskt och mentalt. Övningarna ger ett ökat lugn och fokus vilket gör att hälsan och välbefinnandet främjas.

Så går Basala Kroppskännedomen till

Basal kroppskännedom består av enkla, avspända rörelser för kroppen, andningsövningar och avslappning. Man övar på att vara närvarande och fokuserad – så kallad medveten närvaro. Övningarna sker i grupp eller individuellt.

Arbetsförmågebedömning Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning Atlas Well -Nykterhetskontroll på distans Behandling av alkoholberoende Funktionsbedömning Hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter Hälsokartläggning Hälsoundersökning vid utlandstjänstgöring Hälsoundersökningar Individsamtal Klimakteriet i arbetslivet Konditionstest Körkortsintyg Mindfulness i vardagen Nyanställningsundersökning Rök- och snusstopp Sömn Sömn Stresshantering Vaccinationsservice