BK – Basal Kroppskännedom

Basal Kroppskännedom är en metod där man arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter för att klara av de krav och utmaningar man har i vardagen.

Syftet med Basal Kroppskännedom

Syftet med denna metod är att din personal ska lära sig känna igen kroppsliga och mentala signaler på stress och att öka sin förmåga till koncentration och mental närvaro. Man lär sig att slappna av och få återhämtning, både fysiskt och mentalt. Övningarna ger ett ökat lugn och fokus och hälsan och välbefinnandet ökar.

Så går den Basala Kroppskännedomen till

Övningarna sker i grupp eller individuellt. Deltagarna får öva på andning, att träna i avspända rörelser samt att vara närvarande och fokuserade – så kallad mental närvaro.

Metod

Basal kroppskännedom består av enkla, avspända rörelser för kroppen, andningsövningar och avslappning. Man övar på att vara närvarande och fokuserad – så kallad medveten närvaro. Övningarna sker i grupp eller individuellt.

Arbetsförmågebedömning Behandling av alkoholberoende CRAS -Nykterhetskontroll på distans Funktionsbedömning Hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter Hälsokartläggning Hälsoundersökning vid utlandstjänstgöring Hälsoundersökningar Individsamtal Klimakteriet och arbetslivet Konditionstest Körkortsintyg Mindfulness i vardagen Nyanställningsundersökning Rehabilitering - chefsutbildning Rök- och snusstopp Sömnskola Sömnskola Vaccinationsservice & reseprofylax