Funktionsbedömning

Funktionsbedömning är en kartläggning av personens resurser och begränsningar när det gäller rörlighet, styrka och kondition.

Syfte med en funktionsbedömning

Med hjälp av ett standardiserat undersökningsprogram kan vi tidigt upptäcka eventuella tecken på funktionsnedsättning i kroppens leder och muskulatur.

Så går funktionsbedömningen till

Bedömningen utförs av en legitimerad sjukgymnast. Efter undersökningen får den anställde råd om lämplig träning eller annan åtgärd.

BK – Basal Kroppskännedom Hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter Hälsoundersökning vid utlandstjänstgöring Hälsoundersökningar Klimakteriet i arbetslivet Konditionstest Körkortsintyg Mindfulness i vardagen Nyanställningsundersökning Rök- och snusstopp Sömn Vaccinationsservice