Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Har arbetsgruppen hamnat i ett svårt läge? Har ni missnöjda medarbetare som inte trivs, en grupp som har svårt att lösa konflikter eller finns det misstanke om upplevd kränkande särbehandling?

Då kan en psykosocial arbetsmiljöundersökning vara en lämplig åtgärd.

Det är viktigt att tydligöra och öka kunskapen om vad som händer i arbetsgruppen för att kunna sätta in rätt åtgärder. Vanlig arbetsgång i psykosociala arbetsmiljöutredningar kan vara.

  • Planering med uppdragsgivaren
  • Introduktion med arbetsgivaren
  • Djupintervjuer
  • Analys
  • Återrapport uppdragsgivaren
  • Återrapport arbetsgruppen (vid behov skriftlig återrapport)
  • Uppföljning
Arbetsmiljökonsultation CRAS -Nykterhetskontroll på distans Ergonomi på arbetsplatsen Hälsodiplomering Kontorsergonomi - workshop Krishantering Medicinska kontroller Personal- och arbetsmiljörond SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Yrkeshygieniska mätningar