ClaraHälsan – Sveriges äldsta privata företagshälsa

Tre välkända och framsynta företagare i Karlstad beslöt sig för att bilda en förening med syfte att bereda företagshälsovård till föreningens medlemsföretag. Det var Gustav Ander, NWT, Gunnar Brolin på dåvarande KMW och Curt Wennberg på dåvarande Wennbergs Mekaniska Verkstad, som undertecknade protokollet från det konstituerande sammanträdet med Föreningen Karlstadsföretagens hälsovård den 23 april 1952.

Själva verksamheten startade året efter, 1953. Förre regementschefen vid I 2, Överste Fredrik Grevillius blev chef, dr Bo Eriksson blev den förste läkaren och syster Mildred den första sköterskan. Båda kom från sjukhuset i Karlstad.

Vad var det då som fick dem att starta en företagshälsovård just då?

Dels var det ett sätt att få nya kunder men de yttre omständigheterna förändrades också kraftigt under den tiden.
En ny arbetsskyddslag kom. Samtidigt inrättades Arbetarskyddsstyrelsen liksom Yrkesinspektionen och skyddsombuden fick en starkare ställning. Över huvud taget ändrades kraven på arbetsgivaren. De var också tidigt ute med att anställa en skyddsingenjör. Dessutom knöt de till sig Bengt Wallerstedt som känd friskvårdsprofil. Från att ha varit mycket sjukvård har det genom åren blivit inriktat mot förebyggande arbete som säkerhet och friskvård.

Första företagshälsovården i Sverige

Detta var den första egentliga företagshälsovården i Sverige, vilket är värt särskild uppmärksamhet mot bakgrund av att nästa företag i branschen bildades först i slutet av 1960-talet.

Sammangående med fler hälsor

Ett halvt sekel – har varit en intressant och spännande tid, fullt av utmaningar och glädjeämnen men också av problem och frustration. På 1980-talet flyttade företaget till Inre Hamn och bytte namn till Vänerhälsan. Tio år senare var det för trångt och det behövdes plats för ett gym. Samtidigt gick företaget samman med Tingvallahälsan år 1996, ett väletablerat företag i branschen. I samband härmed flyttade vi till våra nuvarande lokaler i Karolinen och bytte namn till ClaraHälsan samt fick en ny logo. Cirka 10 år senare, år 2007, gick vi ihop med Solstahälsan som flyttade från sina lokaler i Haga till oss i Karolinen.

Vi kan se tillbaka på den här utvecklingen med tillfredställelse. Vi ser också framåt med tillförsikt, ambition och ett visst mått av ödmjukhet.

Välkommen till ClaraHälsan – Sveriges äldsta privata företagshälsa!