Rehabilitering – chefsutbildning

Clarahälsan erbjuder en grundläggande utbildning i rehabilitering för chefer, HR och skyddsombud.

Under utbildningen diskuteras hur man som arbetsgivare kan arbeta med rehabilitering och med tidiga insatser i sin organisation, exempel:

  • tidiga signaler på ohälsa
  • att upptäcka och hantera risker
  • förebygga och begränsa sjukskrivning
  • rehabiliteringens genomförande
  • regler och ansvarsfördelning
  • arbetsanpassning
  • samverkan i rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och med företagshälsa

Kursledare är företagsläkare, psykolog och behandlare vid beroendeproblematik.

Kontakta Mimmi Asplund Carlsson, vår kundsamordnare, om du vill veta mer. Du når henne via mejl mimmi.asplund.carlsson@clarahalsan.se eller på telefon 054-22 17 17.

Alkohol och droger - chefsutbildning Arbetsförmågebedömning BAM – Bättre ArbetsMiljö Behandling av alkoholberoende Belastningsergonomi BK – Basal Kroppskännedom CRAS -Nykterhetskontroll på distans Hälsokartläggning HLR – Hjärt och lungräddning Hybridledarskap   Individsamtal Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Riskbruk av alkohol - utbildning Sömnskola