Arbetslivsinriktad rehabilitering – chefsutbildning

Clarahälsan erbjuder en grundläggande utbildning i arbetslivsinriktad rehabilitering för chefer, HR och skyddsombud.

Under utbildningen diskuteras hur man som arbetsgivare kan arbeta med rehabilitering och med tidiga insatser i sin organisation, exempel:

  • tidiga signaler på ohälsa
  • att upptäcka och hantera risker
  • förebygga och begränsa sjukskrivning
  • rehabiliteringens genomförande
  • regler och ansvarsfördelning
  • arbetsanpassning
  • samverkan i rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och med företagshälsa

Kursledare är företagsläkare, psykolog och företagssköterska.

Kontakta Mimmi Asplund Carlsson, vår kundsamordnare, om du vill veta mer. Du når henne via mejl mimmi.asplund.carlsson@clarahalsan.se eller på telefon 054-22 17 17.

Alkohol och droger - chefsutbildning Arbetsförmågebedömning Atlas Well -Nykterhetskontroll på distans BAM – Bättre ArbetsMiljö Behandling av alkoholberoende Belastningsergonomi BK – Basal Kroppskännedom Första hjälpen och HLR Hälsokartläggning HLR – Hjärt- och lungräddning Hybridledarskap   Individsamtal Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Ledarskap för psykiskt välmående Riskbruk av alkohol - utbildning Sömn Stresshantering