Riskbruk av alkohol – utbildning

Alkoholproblem kan i många fall leda till ökad ohälsa och frånvaro bland dina anställda samt öka risken för olyckor och arbetsrelaterade skador.

Riskbruk av alkohol kan leda till problem som är svåra att hantera. Det kan också leda till betydande merkostnader, både för dig som arbetsgivare och för personen som lider av problemet.

Vår utbildning om riskbruk av alkohol

Vi erbjuder en utbildning om riskbruk av alkohol som tar upp de vanligaste frågorna:

  • Hur omfattande är alkoholproblemet i Sverige bland yrkesverksamma?
  • Hur påverkar alkoholproblem arbetsmiljön och produktiviteten?
  • Riskbruk – en säkerhetsfråga på arbetsplatsen?
  • Vart går gränsen för ett riskfyllt drickande?
  • På vilket sätt är alkohol skadligt?
  • Vad är skillnaden mellan riskbruk-/missbruk och beroende?
  • Vilka symtom och signaler bör du reagera på?

På vilket sätt kan ett riskbruk av alkohol påverka hela arbetsplatsen?

Alkohol och droger - chefsutbildning Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi Första hjälpen och HLR HLR – Hjärt- och lungräddning Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Ledarskap för psykiskt välmående