Belastningsergonomi

Belastningsskador toppar fortfarande sjukskadestatistiken. Vi vet att varierande arbetsuppgifter, täta pauser, att lära sig lyfta rätt samt bra arbetsredskap är viktigt för att undvika dessa skador.

Syfte med vår utbildning i belastningsergonomi

Syftet med utbildningen är att ge ökad medvetenhet och större kunskap om bra arbetsteknik som förebygger belastningsbesvär. Vi går igenom arbetsprinciper och tekniker för att förflytta och hantera föremål så ergonomiskt riktigt som möjligt.

Alkohol och droger - chefsutbildning Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning BAM – Bättre ArbetsMiljö Första hjälpen och HLR HLR – Hjärt- och lungräddning Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Ledarskap för psykiskt välmående Riskbruk av alkohol - utbildning