Hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter

En sund livsstil gynnar hälsan vilket i sin tur resulterar i bättre arbetsinsatser. Vi på Clarahälsan erbjuder friskvård i olika former, både för den enskilde individen och för hela grupper.

Friskvård på individnivå

Målsättningen med friskvård på individnivå är att ge varje enskild person ett ökat hälsomedvetande, en bättre trivsel, förbättrade hälsovanor och en bättre ork.

Friskvård som gynnar hela arbetsgruppen

Vi erbjuder även friskvård på gruppnivå. Syftet med det är att bidra till ökad gemenskap inom er arbetsgrupp, bättre trivsel samt förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. På organisationsnivå kan friskvård bidra till en välfungerande personal vilket ger ökad effektivitet och produktivitet.

Friskvård genom Clarahälsan

Upplägget och innehållet planerar vi tillsammans. Vi på Clarahälsan kan exempelvis erbjuda nedanstående aktiviteter:

  • Inspirerande föreläsningar
  • Olika tävlingsaktiviteter
  • Coachning
BK – Basal Kroppskännedom Funktionsbedömning Hälsoundersökning vid utlandstjänstgöring Hälsoundersökningar Klimakteriet i arbetslivet Konditionstest Körkortsintyg Mindfulness i vardagen Nyanställningsundersökning Rök- och snusstopp Sömn Vaccinationsservice