Krishantering

I krissituationer, till exempel vid förändringar, uppsägningar, rån, hot, våld och dödsfall, kan vi på Clarahälsan hjälpa till med krisbearbetande samtal / avlastningssamtal liksom även utbildningsinsatser inom ämnet krishantering.

Syftet med samtalet är att:

  • Lindra påverkan av en onormal händelse som lett till normala, om än smärtsamma reaktioner att påskynda tiden för återhämtandet
  • Identifiera personer som är i behov av ytterligare hjälp
  • Reducera fysiska, tankemässigt, känslomässiga och beteendemässiga stressreaktioner.

Syftet med utbildningen är att:

  • Ge kunskaper om orsaker till krisreaktioner
  • Ge kunskaper om krisens psykologiska reaktioner
  • Gå igenom samtalsmetodik vid krisstödssamtal
  • Vid behov gå igenom en krisorganisation på arbetsplats
  • Vad gäller vid deltagande i stödgrupper, sekretess
Alkohol och droger - chefsutbildning Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljörond Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi CRAS -Nykterhetskontroll på distans Ergonomi på arbetsplatsen HLR – Hjärt och lungräddning Hybridledarskap   Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Kontorsergonomi - workshop Medicinska kontroller Rehabilitering - chefsutbildning Riskbruk av alkohol - utbildning SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Whole organisationsanalys Yrkeshygieniska mätningar