Krishantering

I krissituationer, till exempel vid förändringar, uppsägningar, rån, hot, våld och dödsfall, kan vi på Clarahälsan hjälpa till med krisbearbetande samtal/avlastningssamtal liksom även utbildningsinsatser inom ämnet krishantering.

Syftet med samtalet är att:

  • Lindra påverkan av en onormal händelse som lett till normala, om än smärtsamma, reaktioner att påskynda tiden för återhämtandet
  • Identifiera personer som är i behov av ytterligare hjälp
  • Reducera fysiska, tankemässigt, känslomässiga och beteendemässiga stressreaktioner.

Syftet med utbildningen är att:

  • Ge kunskaper om orsaker till krisreaktioner
  • Ge kunskaper om krisens psykologiska reaktioner
  • Gå igenom samtalsmetodik vid krisstödssamtal
  • Vid behov gå igenom en krisorganisation på arbetsplats
  • Vad gäller vid deltagande i stödgrupper, sekretess
Alkohol och droger - chefsutbildning Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljörond Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Atlas Well -Nykterhetskontroll på distans BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi Ergonomi på arbetsplatsen Första hjälpen och HLR HLR – Hjärt- och lungräddning Hybridledarskap   Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Kontorsergonomi - workshop Ledarskap för psykiskt välmående Medicinska kontroller Riskbruk av alkohol - utbildning SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Whole organisationsanalys Yrkeshygieniska mätningar