Utbildning i Krishantering

När en kris uppstår är det en stor fördel om din personal har fått kunskap om hur de ska hantera situationen.

Vi på ClaraHälsan genomför utbildningar inom ämnet krishantering i förebyggande syfte.

Utbildningen i krishantering innehåller:

  • ge kunskap om orsaker till krisreaktioner
  • ge kunskap om krisens psykologiska reaktioner
  • gå igenom samtalsmetodik vid krisstödssamtal
  • vid behov gå igenom en krisorganisation på er arbetsplats

informera om vad som gäller vid deltagande i stödgrupper

BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi BK – Basal Kroppskännedom Chefsutbildning om alkohol och droger HLR – Hjärt och lungräddning Kontorsergonomi - workshop Mindfulness i vardagen Sömnskola Utbildning om riskbruk av alkohol