Vaccinationsservice & reseprofylax

Förebygg att din personal insjuknar i farliga infektionssjukdomar genom vaccination.

Aktuella vacciner

Vi tillhandahåller aktuella vacciner. Ett par exempel är influensavaccin och vaccin mot TBE – en allvarlig sjukdom som överförs till människor via fästningar. Det finns ingen bot mot TBE men det finns vaccin som skyddar.

Vi samarbetar med Centralsjukhuset

I särskilda fall samarbetar vi med infektionskliniken på Centralsjukhuset i Karlstad. Exempel på sådana fall kan vara vid behov av malariaprofylax, vaccin mot gula febern eller japansk B-encephalit.

Anpassat reseapotek

Vi kan också erbjuda ett anpassat reseapotek när dina anställda ska genomföra resor i tjänsten till specifika länder.

CRAS -Nykterhetskontroll på distans Funktionsbedömning Hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter Hälsoundersökning vid utlandstjänstgöring Hälsoundersökningar Konditionstest Körkortsintyg Nyanställningsundersökning Rök- och snusstopp Upp och hoppa! Varva ner…