Vaccinationsservice & reseprofylax

Förebygg att din personal insjuknar i infektionssjukdomar genom vaccination.

Vaccinationsservice

Vi tillhandahåller vacciner mot exempelvis influensa och TBE. TBE är en allvarlig sjukdom som överförs till människor via fästningar. Det finns ingen bot mot TBE men det finns vaccin som skyddar.

För att behålla grundskyddet mot polio, difteri, stelkramp och kikhosta ger vi boosterdoser vaccin.

Vi vaccinerar även vissa yrkesgrupper behöver skydd mot hepatit A och B.

Reseprofylax

Vi vaccinerar och ger råd inför en utlandsresa. I speciella fall samarbetar vi med Infektionskliniken på Centralsjukhuset, Karlstad, exempel vid behov av malariaprofylax, vaccin mot gula febern eller Japansk B-encephalit. Vi kan också erbjuda ett anpassat reseapotek för resor i tjänsten till specifika länder.

• Bedömning utifrån en hälsodeklaration
• Ordinering av lämpligt vaccin
• Rådgivning
• Rekommenderat reseapotek

BK – Basal Kroppskännedom Funktionsbedömning Hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter Hälsoundersökning vid utlandstjänstgöring Hälsoundersökningar Klimakteriet i arbetslivet Konditionstest Körkortsintyg Mindfulness i vardagen Nyanställningsundersökning Rök- och snusstopp Sömnskola