Hybridledarskap  

Med pandemins intåg i samhället ändrades synen på att arbeta på distans. Distansarbete ses i ökad omfattning inte längre som plan B utan likställs med att arbeta på plats. Den hybrida arbetsplatsen, där medarbetare både arbetar på kontoret och på distans, ser ut att vara här för att stanna.

Allt fler chefer upplever ett ökat behov av stöd i att hantera de utmaningar som ledarskap på distans medför. Vi är glada över att nu kunna erbjuda utbildning i just detta. Utbildningen är två halvdagar och riktar sig till chefer, HR-personal och skyddsombud. Teori varvas med dialog i grupp, case-arbete och hemuppgifter mellan tillfällena. Syftet med utbildningen är att ge praktisk och teoretisk vägledning, förutsättningar för att lyckas med hybridt ledarskap och hybrid arbetsmiljö.

Utbildningen sätter följande teman under luppen:

  • Risker och möjligheter med hybrid arbetsmiljö
  • Vad säger lagen?
  • Ergonomiska utmaningar
  • Riskbedömning
  • Identifiera tidiga signaler på ohälsa
  • Hybrida möten
  • Kommunikation/Tillit/Kontroll

För mer information kontakta psykolog Josefin Elthammar eller arbetsmiljöingenjör Helena Alm via mejl.

Du kan söka bidrag från AFA, läs mer här.

Alkohol och droger - chefsutbildning Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljörond Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Atlas Well -Nykterhetskontroll på distans BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi Ergonomi på arbetsplatsen Första hjälpen och HLR HLR – Hjärt- och lungräddning Klimakteriet i arbetslivet Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Kontorsergonomi - workshop Krishantering Krishantering Ledarskap för psykiskt välmående Medicinska kontroller Riskbruk av alkohol - utbildning SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Whole organisationsanalys Yrkeshygieniska mätningar