I en krissituation som till exempel Covid-19 är stöd med omställning, arbetsmiljöinsatser och kommunikation avgörande för företagets framtid

I tider av förändring gäller det att vara snabb. Snabb med att förflytta sig, ställa om och med att kommunicera rätt saker till rätt personer, vid rätt tidpunkt. Och dessutom är det viktigt att ta hand om medarbetarna på bästa sätt längs vägen. Vi ger dig stöd inom HR, organisationsutveckling, kommunikation och arbetsmiljö.

 

Med hjälp av lång erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling, kommunikation i förändringsprocesser och företagshälsa för hållbara medarbetare kan vi stötta dig och teamet så att ni får rätt förutsättningar till en framgångsrik omställning.

Kanske undrar du över hur korttidspermittering eller varsel fungerar rent praktiskt. Kanske behöver du stöd i ditt ledarskap för att bemöta dina medarbetare utifrån deras olika förutsättningar och kommunicera med hela personalgruppen på rätt sätt i rätt tid. Kanske känner du att du behöver coachning för att hålla i möten om utmanande frågor. Eller så behöver du personlig stöttning i vardagen för att kunna hantera den svåra situation du som ledare personligen ställs inför.

Oavsett var på resan du befinner dig är förståelse, kunskap och delaktighet nyckeln för att hantera en omvälvande situation på bästa sätt och säkerställa att du och dina medarbetare har samma uppfattning om vad som sker och var ni ska. Behöver du stöd inom HR, organisationsutveckling, kommunikation och systematiskt arbetsmiljöarbete, är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kraft kommunikation: info@kraftkommunikation.se
Testhuset: info@testhuset.se
ClaraHälsan: info@clarahalsan.se