Antigentest av covid-19

ClaraHälsan erbjuder snabbtester för att påvisa om en medarbetare har pågående covid-19, ett sk antigentest. Testet kan användas av arbetsgivare för att fånga upp medarbetare som har pågående asymtomatisk covid-19 för att på så vis undvika smittutbrott på arbetsplatsen.