Sömnskola i grupp

Sömnbrist är ett av våra stora folkhälsoproblem. Det leder till nedsatt prestationsförmåga och ökar olycksfallsrisken i trafiken och på arbetsplatsen. Sömnlöshet/sömnbrist ökar även risken för viktuppgång, diabetes och hjärt-/kärlsjukdomar.

Om du har svårt att somna och/eller vaknar flera gånger per natt, har besvär dagtid, och om besvären varat mer än en månad är du välkommen att delta i sömnskolan.

Metodik: En KBT-inriktad behandling med dialog i grupp, teorigenomgångar och uppgifter mellan tillfällena.

Innehåll:

  • Individuell kartläggning
  • Hemuppgifter, sömndagbok mellan varje tillfälle
  • Analys och rådgivning
  • Uträkning av sömneffektivitet
  • Behandlingen består av sömnhygienråd och sömnrestriktion

Tid: Individuell kartläggning initialt, därefter fem gruppträffar à 1,5 timme.
Kl 14:30 – 16:00. 11/4, 25/4, 9/5, 23/5, 5/6.
Telefonuppföljning efter en månad.

Plats: ClaraHälsan

Pris: 4725:-/st exkl moms.

Intresseanmälan: Senast den 1/4 till carina.wahling@clarahalsan.se eller till tel 054-221724, 054-221700 växel.
Handledare: Carina Wähling, företagssköterska

Välkomna!

Se fler nyheter

Alkohol och droger - chefsutbildning Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi Första hjälpen och HLR HLR – Hjärt- och lungräddning Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Ledarskap för psykiskt välmående Riskbruk av alkohol - utbildning