Clara Färdiga Gå

Ett hälsofrämjande program för den som riskerar hamna i sjukskrivning för stressrelaterad ohälsa, eller för den som är eller har varit sjukskriven. Kursen syftar till att förbättra deltagarnas fysiska och psykiska hälsa, förebygga ohälsa samt hitta strategier för att hantera smärta och stress.

Syfte

Att få verktyg att hantera stressen i vardagen och stärka deltagarna till ett hållbart arbetsliv. Programmet syftar även till att förebygga belastningsbesvär, att få insikt i sambandet mellan levnadsvanor och hälsa och att motivera till förändring.

Metod

Programmet inleds och avslutas med självskattning för att kunna utvärdera resultatet.
Inspirationsföreläsningar och diskussioner på olika teman varvas med fysisk aktivitet, avspänningstekniker och träning. Under programmet har deltagarna fri tillgång till ClaraHälsans träningslokal.
Arbetsgivare, medarbetare och ClaraHälsan träffas innan start och fastställer målsättning, under programmet sker avstämning mot mål och efteråt utvärdering av måluppfyllnad.

Innehåll

Programmet sträcker sig över sex veckor med två halvdagar i veckan. En förutsättning för ett lyckat program är en tydlig målformulering liksom dialog mellan arbetsgivare, medarbetare och ClaraHälsan.

Innehåll i korthet

• livskompass
• stress och stressreaktioner
• medicinska aspekter
• förändringsprocess/motivation
• tankens kraft
• kost, sunt liv, alkohol och tobak
• sömn
• mediyoga
• mindfulness
• basal kroppskännedom
• fysisk aktivitet; ex gymmet, stavgång, gummiband, cirkelträning mm

Arbetsförmågebedömning BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi BK – Basal Kroppskännedom Chefsutbildning om alkohol och droger Förstadagsintyg HLR – Hjärt och lungräddning Individsamtal Kartläggningssamtal Mindfulness i vardagen Sömnskola Stresshantering Utbildning i Krishantering Utbildning om riskbruk av alkohol