Hur man kan engagera medarbetare till engagemang och motivation

Organizational Behavior Management (OBM) – Beteendeanalys i organisationer. OBM handlar om att arbeta med människors beteenden för att förbättra organisationens mål och resultat i verksamheten.

Metoden grundar sig på inlärningspsykologi och handlar om att analysera beteenden utifrån dess konsekvenser. Fokus ligger på beteendets betydelse och funktion i organisationen. Man försöker identifiera de beteenden som har störst påverkan på det resultat man inom organisationen vill uppnå. Syftet är att förbättra prestationer, effektivisera ledarskap samt skapa bättre teamkänsla och motivation hos medarbetarna.

Det verktyg man använder sig av är s k beteendeanalys som innebär att man undersöker beteendets funktion samt identifierar de faktorer som påverkar och styr beteendena. Man observerar vad som föregår beteendet och vilka konsekvenser det får.

Om man som chef får ökad kunskap om vad som styr beteenden samt ett ökat fokus på önskade beteenden leder det till framgång för organisationen och underlättar genomförandet av organisationsförändringar och utvecklingsarbeten.

 

Utökad kompetens på ClaraHälsan  

Inom ClaraHälsan kan jag erbjuda OBM inom områden som; organisations- och ledarskapsutveckling samt individuellt chefsstöd.

Jag heter Josefin Elthammar och har arbetat som legitimerad psykolog i drygt 16 års tid inom olika verksamhetsområden såsom; barn- och ungdomspsykiatri, hälsa- och rehabilitering inom Landstinget, Arbetsförmedlingen samt företagshälsovård. Jag är legitimerad psykolog, specialist i arbetslivets psykologi och certifierad OBM-konsult.
josefin.elthammar@clarahalsan.se

Se fler nyheter