Clarahälsan inbjuder till kurs/handledning i hälsofrämjande ledarskap

Start 20 april.
Ledare har en central roll i utvecklingen av arbetsplatsens arbetsmiljö.

Ett utmanande och spännande uppdrag som ibland kan kännas tungt att bära ensam. Genom gruppdialog om hälsa och arbetsmiljö kan kunskapen ökas och ledare stärkas.

Arbetsmiljöverkets senaste förskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ställer krav på arbetsgivaren att arbeta med åtgärder för att förebygga ohälsa och främja en bra social och organisatorisk arbetsmiljö.

Det är med intentionen i AFS 2015:4 som vi i företagshälsovården vill medverka till att öka kunskapen omkring ett förebyggande arbetsmiljöarbete genom betoningen på ledarskapet.

 

Tid: Fem tillfällen förmiddagar, Kl.09-12.00, inkl kaffepaus

Torsdag den 20 april

Torsdag den 4 maj

Torsdag den 11 maj

Torsdag den 1 juni

 

Plats: Clarahälsans lokaler. Regementsgatan 19, Karlstad

Handledare: Leg.psykoterapeut Carola Carlsson

Leg.psykolog Josefin Elthammar

Metodik: Dialog i grupp, teorigenomgångar och vissa uppgifter mellan tillfällena.

Innehåll: Ledarskap som stödjer välbefinnande och arbetsengagemang

Medarbetarskap och välfungerande grupper

Motverka och förebygga riskfaktorer i den sociala arbetsmiljön

Pris: 4 675 kr exkl moms.

Intresseanmälan: På tfn 054-22 17 00 eller via mail; info@clarahalsan.se

Senast den 18 april

 

 

Se fler nyheter

Alkohol och droger - chefsutbildning Arbetslivsinriktad rehabilitering - chefsutbildning BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi Första hjälpen och HLR HLR – Hjärt- och lungräddning Hybridledarskap   Klimakteriet i arbetslivet Kontorsergonomi - workshop Krishantering Ledarskap för psykiskt välmående Riskbruk av alkohol - utbildning