2024-05-24 08:38:11
Arbetsmiljöverket gör om regelstrukturen
Ny regelstruktur träder i kraft 2025-01-01 Förenklat kan man säga att dagens 67 föreskrifter har lagts in i 15 lite större föreskrifter. Innehållet är dock i stort sett samma som tidigare. Det gäller samma skydd för arbetstagare och samma krav för arbetsgivare. Det finns dock undantag för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare för vilka det tillkommit nya regler och krav som förtydligar ansvar och krav, framför allt i de tidiga skeendena i byggprocessen.
En annan del i den nya strukturen är att föreskrifterna digitaliseras. Vinster med detta är bland annat att:
 • Informationen kan nås av fler personer i fler situationer.
 • Det blir lättare att hitta information och sökandet går fortare.
 • Specifika avsnitt lätt kan länkas till kollegor.
Hur påverkar den nya regelstrukturen dig som arbetsgivare?
 • Du behöver orientera dig i de föreskrifter som rör din verksamhet.
 • Du behöver gå igenom och uppdatera eget material med föreskriftens nya namn och paragrafnummer så de stämmer 1 januari 2025.
Arbetsmiljöverket tipsar att använda en så kallad paragrafnyckel för att hitta var de nuvarande paragraferna finns i den nya regelstrukturen. All information om den nya regelstrukturen finns på Arbetsmiljöverkets hemsida, gå in där och bekanta dig med det nya upplägget. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta vår arbetsmiljöingenjör Helena Alm, tel: 0703-829766.
Läs mer
2024-04-30 08:37:13
Önskar er alla en fin Valborgsmässoafton och 1 maj
Tisdag 30 april: Öppet 8.00- 12.00 Onsdag 1 maj: Stängt
Läs mer
2024-04-18 08:00:47
Utbildning i Bättre arbetsmiljö
Kurstillfällen: 28 maj, 4 juni och 11 juni, klockan 09.00-16.00 Pris: 10 900 kr per person (exklusive moms). I priset ingår kurslitteratur, fika och lunch. Plats: Clarahälsans mottagning, Gustaf Anders gata 15 B Sista dag för anmälan: 14 maj (vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar) Anmäl dig här!  Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med med förbättringar av arbetsmiljön. Hur ser det ut hos dig? Har ditt företag tillräckliga kunskaper i arbetsmiljö för att förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen? Vet ni vilka lagar och regler som gäller? Vi tar nu in anmälningar till vårens sista BAM-utbildning. Här får du grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och hur ni kan genomföra arbetsmiljöförbättringar inom er organisation. Att arbeta med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att detektera risker och förebygga dem. Detta arbete fungerar bäst när chefer, skyddsombud och övriga medarbetare arbetar tillsammans. Utbildningen vänder sig därför till just chefer och skyddsombud samt övriga som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden. Vår BAM-utbildning sträcker sig över tre intensiva dagar. Vi erbjuder en interaktiv utbildningsupplevelse där föreläsningar vävs samman med grupparbeten, öppna diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Efter avslutad utbildning kommer du att känna dig trygg i dina kunskaper om riskidentifiering, riskhantering, förebyggande åtgärder, betydelsen av samverkan och hur du bäst söker relevant information. Oavsett om du är chef, skyddsombud eller en medarbetare som vill bidra till förändring, är den här utbildningen för dig!         Kontaktuppgifter utbildare: Helena Alm, Arbetsmiljöingenjör och Diplomerad BAM-handledare, tel: 0703-829766 Vår engagerade utbildare, Helena Alm, guidar dig genom kursen och delar med sig av sina insikter och kunskaper. Observera att stödet för arbetsmiljöutbildning har förlängts första halvan av 2024. Företag som är anslutna till AFA har möjlighet att söka stöd för minst hälften av kostnaden för grundutbildning av chefer (ex BAM). Chefer och skyddsombud som går en vidareutbildning tillsammans kan få upp till 90 procent av avgiften tillbaka. Observera  att sista dag för ansökan om stöd är 26 april!  Nya ansökningar handläggs i turordning hos AFA tills det att pengarna tar slut. Om pengarna tar slut finns risk att inskickad ansökan får avslag.  
Läs mer
2024-04-11 13:58:11
Medicinsk kontroll för sjöfolk
Undersökningen omfattar en hälsodeklaration, en allmän läkarundersökning samt testning av syn och hörsel. Vid besöket träffar du både företagssköterska och läkare. Innehållet i undersökningen kan skilja sig åt beroende på om du arbetar i
 • Inre fart/fiskare (kustnära)
 • Begränsad fart (Nordsjön ända till staden Brest i Frankrike)
 • Obegränsad fart (resten av världen)
Är du osäker vad som gäller för dig är du välkommen att kontakta oss eller läsa mer på Transportstyrelsens hemsida.
Läs mer
2024-04-04 16:27:52
Frukostföreläsning Klimakteriet i arbetslivet

Välkommen på frukostföreläsning om  Klimakteriet i arbetslivet 26 april

Symtom på klimakteriet är många och av olika karaktär. För många kvinnor är detta en utmanande tid i både privat- och i arbetslivet och kan påverka prestation och produktivitet. Har ni kvinnor på jobbet i åldern 40 till 60 år och saknar kunskap inom detta område? Välkommen med din anmälan! Först till kvarn gäller. Datum: 26 april Tid: 07.00 serveras frukost, 07.30 börjar föreläsningen Plats: Vår mottagning i Karlstad, Gustaf Anders gata 15 B Pris: Gratis för våra kunder Då det är begränsat antal platser får man anmäla max två personer från samma företag. Sista dag för anmälan är måndagen den 22 april.  Anmäl dig här...  Kontakta Susanna eller Gustav om du är intresserad av en kundspecifik föreläsning. Susanna Franke 054-22 17 27, mejl susanna.franke@clarahalsan.se Gustav Frölich 054-22 17 19, mejl gustav.frolich@clarahalsan.se Läs mer...    Utbildning Första hjälpen och HLR 24 april Anmälan till utbildning i Första hjälpen och HLR den 24 april är fortfarande öppen. Sista dag för anmälan är 17 april. Passa på att gå denna livsviktiga utbildning. Här kan du anmäla dig. Tid: 13.00 Plats: Vår mottagning i Karlstad, Gustaf Anders gata 15 B. Pris: 1500 kr/deltagare exklusive moms Läs mer...  

Förebygg stressrelaterad ohälsa på ert företag! Clarahälsan i samarbete med PhysAct.

53% av alla sjukskrivningar är idag relaterade till stress eller psykisk ohälsa. Vi på Clarahälsan är glada att meddela ett spännande samarbete med Karlstadbolaget PhysAct, en innovativ aktör inom stresshantering och friskvård på arbetsplatsen. Kunder som erbjudit PhysAct till sina medarbetare har efter några månaders användning kunnat presentera följande resultat:
 • 35% ökat välmående hos medarbetarna
 • Sjukskrivningarna minskade med över 20%
 • Minskad upplevd stress månad för månad
Tillsammans kan vi skapa en arbetsmiljö som främjar hälsa, välbefinnande och framgång för alla!    
Läs mer
2024-03-27 16:00:38
Samarbeten för en god hälsa

Forskningsprojekt Digitalt stöd för bättre alkoholvanor

Clarahälsan är med i en forskningsstudie på initiativ av Karolinska institutet som handlar om alkoholöverkonsumtion och hur individer vid behov kan få digital stöttning. Det är viktigt att medvetandegöra alkoholkonsumtionen vilket är en del i denna studie. Våra två sköterskor som är utbildade inom beroendeproblematik får ofta höra att "Jag dricker inte så mycket" eller "Jag dricker inte mer än någon annan", men vad som är mycket för en person är lite för en annan. Vissa behöver få en ögonöppnare för att inse att konsumtionen behöver minskas och att minska sin konsumtion behöver inte vara så dramatiskt. Ibland kan det räcka med att dra ner på alkoholen under 30 dagar eller att ta en alkoholpaus. Nu behöver vi din hjälp! Vi blir väldigt glada om du sprider detta bland dina medarbetare. Kanske har ni på arbetsplatsen en TV-skärm eller intranät där ni kan sprida informationsfilmen. Kontakta någon av kontaktpersonerna nedan om du önskar få fler informationsfilmer mejlat till dig.
Deltagaren registrerar sig här och anger kod: Clara, det går också bra att scanna QR-koden. Det är helt anonymt att deltaga och svaren kommer inte registreras i någon journal. Det är upp till deltagaren att ta ställning till om hen vill delge sitt deltagande till arbetsgivaren eller till oss.
Vill du veta mer kan du kontakta någon av våra behandlare vid beroendeproblematik: Mimmi Asplund Carlsson, mimmi.asplund.carlsson@clarahalsan.se Susanna Franke, susanna.franke@clarahalsan.se

Hälsoresan i samarbete med Fysall

Det är ingen nyhet att motion gör oss piggare och mer produktiva. Med en hälsosam arbetsplats och välmående medarbetare minskar företagets kostnader för sjukfrånvaro. Ändå är det många som inte utövar någon form av fysisk aktivitet. Det vill vi ändra på och har därför startat ett samarbete med Fysall. Fysall har lång erfarenhet av träningskonceptet att deltagare träffas och tränar i grupp. Fysall finns på flera platser runt om i Värmland, tillgängligheten är stor eftersom träningen som regel sker utomhus. Fördelarna med att träna i grupp är att deltagarna ger varandra stöttning och skapar en positiv och energifylld träningsgemenskap. Hälsofrämjande friskvård med Fysall  Nu erbjuder vi Hälsoresan till våra kunder för att hjälpa medarbetare att bli mer aktiva. Det finns olika koncept att välja på, men grundtanken är att Fysall kommer ut till ditt företag och genomför träning på arbetstid en gång i veckan (30-60 minuter) under en åttaveckorsperiod. Däremellan får deltagarna förslag till två hemmapass per vecka, ett styrkepass och ett konditionspass. Tanken är att nå de individer som inte är fysiskt aktiva på fritiden vilket så klart kan vara utmanande. Fysall ser att uppslutningen ökar om aktiviteten är utformad så att den kan bedrivas i vanliga kläder och anpassar därför träningen efter det. Större uppslutning nås även om aktiviteten sker på arbetstid. Ligger aktiviteten utanför arbetstid brukar deltagandet sjunka. Vill du veta mer? Kontakta din kontaktperson.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Nya kunder erbjuds en sittning där vår arbetsmiljöingenjör Helena Alm går igenom det systematiska arbetsmiljöarbetet som är en modell för hur arbetsmiljöarbetet ska vara uppbyggt på arbetsplatsen.   Målet är att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda på arbetsplatsen. Arbetet ska ske i samverkan, där arbetsgivaren ger skyddsombud och medarbetare möjlighet att vara delaktiga i alla delar av arbetsmiljöarbetet.
Vi erbjuder givetvis även detta till våra befintliga kunder. Kontakta Helena Alm för bokning och prisuppgift.

Till sist vill vi önska alla våra kunder en riktigt glad påsk! 

Skärtorsdag har vi öppet till 12.00. Vi öppnar som vanligt igen tisdagen den 2 april.
Läs mer
2024-03-15 15:52:45
Utbildning Första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR)
Datum: 24 april Tid: 13.00-17.00 Plats: Clarahälsans mottagning, Gustaf Anders gata 15 B Pris: 1500 kr/deltagare, exklusive moms Sista dag för anmälan: 17 april  Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningstillfället vid få deltagare.   Varför är Första hjälpen och HLR så viktigt?
 • Första hjälpen och HLR ger dig verktygen att agera snabbt och korrekt när någon drabbas av en olycka eller akut sjukdom. Genom att kunna identifiera livshotande skador och sjukdomar samt ge adekvat hjälp kan du rädda liv och minska lidande.
 • Enligt Arbetsmiljölagen och AFS 1999:7 är det en skyldighet för arbetsgivare och anställda att ha kunskap om Första hjälpen. Att vara förberedd är inte bara moraliskt rätt, det är även en juridisk skyldighet.
 • Utbildningen är tillgänglig för alla. Du kan lära dig Första hjälpen oavsett ålder, yrke eller bakgrund. Utbildningen är en investering i din egen och andras säkerhet.
Vad innebär utbildningen? Utbildningen baseras på riktlinjer från HLR-rådet och varvar teori och praktiska moment. Den täcker allt från att larma 112 och ge HLR till att hantera luftvägsstopp och vanliga livshotande skador. Låt oss tillsammans göra skillnad och vara redo att hjälpa när det verkligen behövs! s mer... Kontakta oss om ditt företag önskar en kundspecifik utbildning, tel: 054-22 17 00. Här anmäler du dig!

Arbetsmiljöstipendiet 2024

Vi har alla en roll att spela när det kommer till arbetsmiljöfrågor. Genom att vara medvetna om vår omgivning och rapportera eventuella faror kan vi tillsammans skapa säkrare arbetsplatser och se till att varje arbetsdag blir en trygg och hälsosam upplevelse. Ingen ska behöva dö på jobbet. Här är Fatou Bengtsson, Clarahälsans skyddsombud. Kanske har du träffat henne i rollen som företagssköterska. Hon är en stor inspirationskälla och hennes insatser att säkerställa en trygg arbetsmiljö är ovärderliga! Vem är din inspirationskälla? Dags att nominera till Arbetsmiljöstipendiet 2024! Läs mer på Prevents hemsida hur du går till väga för att nominera en kollega (gäller privata företag).   Pssssst.... Här kommer ett tips!  Håll utkik i våra sociala medier där du i en snar framtid kan vara med och tävla om ett fint pris att dela med dina kollegor lagom till påsk.
Läs mer
2024-02-01 12:47:59
Öppen utbildning i Hjärt- och lungräddning 22 februari
Datum: 22 februari Tid: 09.00-11.30 Plats: Clarahälsans mottagning, Gustaf Anders gata 15 B Pris: 1150 kr/deltagare, exklusive moms Om fler människor utbildar sig i HLR kan vi skapa ett samhälle där fler är redo att hjälpa till vid en nödsituation. Det kan vara din bästa vän, din livskamrat, din kollega eller ditt eget barn som behöver din hjälp. Genom att gå denna utbildning blir du en viktig länk i kedjan som räddar liv tills professionell hjälp når fram. Kunskapen att utföra hjärtkompression korrekt och att använda en defibrillator gör skillnad mellan liv och död för en person i nöd. Varje minut räknas! Tiden är avgörande vid hjärtstopp. Genom att sätta in HLR tidigt ökar chanserna för överlevnad. Låt oss tillsammans sprida denna viktiga förmåga som gör skillnad. Läs mer...  Det finns även möjlighet till kundspecifik HLR-utbildning. Kontakta oss för mer information och offert, tel: 054-22 17 00. Välkommen med din anmälan!
Läs mer
2024-01-26 15:06:51
Gratis frukostföreläsning Alkohol och droger - En arbetsmiljöfråga
Hur jobbar ditt företag för att motverka alkohol och droger på arbetsplatsen? Lagstiftningen ger en bra grund att skapa goda arbetsmiljöer och minska problem med skadligt bruk, men vi ser att detta är ett ämne där det kan vara svårt att närma sig medarbetaren och det beror ofta på osäkerhet kopplat till okunskap. Under föreläsningen kommer vi att diskutera vikten av en tydlig och skriftlig alkohol- och drogpolicy som ett effektivt verktyg i det förebyggande arbetet. Vi kommer att gå igenom frågor som:
 • Vad är viktigt att inkludera i en alkohol- och drogpolicy?
 • Hur kan arbetsgivaren hantera situationer där de misstänker hög alkoholkonsumtion och/eller droganvändning hos medarbetare?
 • När är det lämpligt att införa slumpmässiga drogtester?
Pris: Gratis för våra kunder
Datum: Torsdagen den 22 februari
Tid: Frukost serveras från 07.00 och föreläsningen börjar ca 07.30 Plats: Clarahälsans mottagning, Gustaf Anders gata 15
På grund av begränsat antal platser får varje företag anmäla max två personer. Först till kvarn gäller!    Välkommen med din anmälan!   Mimmi Asplund Carlsson är specialistutbildad inom beroendesjukdomar och jobbar som behandlare vid skadligt bruk och beroendeproblematik på Clarahälsan. Mimmi kommer att dela med sig av sina insikter och erfarenheter, men först bjuder vi på en härlig frukost!
Läs mer
2024-01-17 15:55:42
Utbildning Bättre arbetsmiljö, BAM, i februari

Kontaktvägar

För nya och gamla kunder kommer här en påminnelse om våra kontaktvägar. Telefonnummer: 054-22 17 00 Rådgivning/bokning via sköterska: Vardagar 08.00-11.00, undantag onsdagar 10.00-12.00 Telefon reception: Vardagar 08.00-16.30  Du kan mejla/ringa direkt till din kontaktperson eller skicka in uppdragsbeställning via hemsidan. Klicka på Kundportal och välj Uppdragsbeställning för grupp eller individ. Vi kontaktar så snart vi kan.
Utbildning bättre arbetsmiljö Vill du göra skillnad på din arbetsplats? Är du redo att ta steget mot en säkrare och trivsammare arbetsmiljö? Då är vår utbildning i BAM, Bättre Arbetsmiljö, något för dig!
Har du någonsin funderat över hur din arbetsmiljö påverkar din hälsa och välbefinnande? Låt inte osäkerhet och okunskap hindra dig från att skapa en arbetsmiljö där säkerheten och trivseln blomstrar. Vår BAM-utbildning sträcker sig över tre intensiva dagar. Under dessa dagar kommer du att lära dig grunderna för att skapa en bättre arbetsplats. Oavsett om du är chef, skyddsombud eller en medarbetare som vill bidra till förändring, är den här utbildningen för dig. Gör arbetsmiljö till en gemensam insats – tillsammans når vi längre. Vårt fokus är på samarbete och gemensam insats. Genom föreläsningar, engagerande grupparbeten och givande diskussioner kommer du att lära dig att upptäcka och förebygga risker. Med rätt kunskap kan du göra din arbetsplats säkrare och mer givande för alla. Vi erbjuder en interaktiv utbildningsupplevelse där föreläsningar vävs samman med grupparbeten, öppna diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Efter avslutad utbildning kommer du att känna dig trygg i dina kunskaper om riskidentifiering, riskhantering, förebyggande åtgärder, betydelsen av samverkan och hur du bäst söker relevant information. Kurstillfällen: 12 februari 19 februari 26 februari Alla tillfällen hålls mellan kl. 09.00-16.00.             Vår engagerade utbildare, Helena Alm, är en erfaren arbetsmiljöingenjör och diplomerad BAM-handledare. Hon kommer guida dig genom kursen och dela med sig av sina insikter och kunskaper. Önskar du mer information om skräddarsydda utbildningar för företag, vänligen kontakta Helena. Kontaktuppgifter utbildare: Helena Alm, Arbetsmiljöingenjör och Diplomerad BAM-handledare. Tel: 070-382 97 66 alt 054–221700 Pris: 10 900 kronor per person (exklusive moms). I priset ingår kurslitteratur, fika och lunch. Plats: Clarahälsans mottagning, Gustaf Anders gata 15 B Sista dag för anmälan:  29 januari. Vi har redan flera anmälda så anmäl så snart som möjligt om du vill säkra en plats. Observera att stödet för arbetsmiljöutbildning förlängs första halvan av 2024. Företag som är anslutna till AFA har möjlighet att söka stöd för minst hälften av kostnaden för grundutbildning av chefer (ex BAM). Chefer och skyddsombud som går en vidareutbildning tillsammans kan få upp till 90 procent av avgiften tillbaka.  Anmäl dig här!  Skydda dig och andra! Det finns fortfarande möjlighet att vaccinera dig mot säsongsinfluensa. Ring oss för att boka en tid!
Läs mer