2023-11-21 08:32:26
Gratis frukostföreläsning 1 december
Tiden runt jul och nyår upplevs av många som extra stressande, det är mycket som ska planeras, inhandlas och vara klart innan julledigheten. Passa på att anmäla dig till denna föreläsning och få strategier att hantera psykisk ohälsa med hjälp av mindfulness. Datum: 1 december Tid: 07.00 Frukost serveras, 07.30 Föreläsningen startar Plats: Clarahälsans mottagning Karlstad, Gustaf Anders gata 15 B Först till kvarn gäller! Här anmäler du dig och här kan du läsa mer.
Läs mer
2023-11-17 16:00:26
Påminnelse om diverse
Kundenkät 2023
Kul att många redan svarat på vår kundenkät, men vi vill ha in fler svar. Om det är något du känner att vi kan göra bättre så är det den viktigaste informationen vi kan få. Enkäten är öppen till 19 november och tar bara några minuter av din tid. Här kommer du till enkäten.
Beställning vaccin mot säsongsinfluensa  Om du har missat att beställa vaccindoser så finns fortfarande möjlighet till det. Vi önskar att du anmäler även om det endast rör sig om några få doser, detta för att säkerställa att täcka behovet. Sista dag för anmälan är 19 november. Anmäl doser här. 
Utbildning- Arbetslivsinriktad rehabilitering
Missa inte tillfället att träffa läkare, psykolog och företagssköterska och få kunskap hur du som arbetsgivare kan arbeta med rehabilitering. Med rätt och tidiga insatser kan du förhindra en lång och kostsam rehabiliteringsprocess. Utbildningen äger rum den 30 november klockan 09.00.  Välkommen med din anmälan!
Gratis frukostföreläsning Den 1 december bjuder vi våra kunder på en gratis frukostföreläsning, övriga betalar 250 kr exkl. moms. Kom och lyssna på en inspirerande föreläsning med vår beteendevetare som lär dig hur mindfulness kan vara en strategi mot psykisk ohälsa. Anmäl dig här. Sista anmälningsdag 29 november. Först till kvarn! Läs mer...
Utbildning allergiframkallande kemiska ämnen Enligt Arbetsmiljöverket ska arbetsmiljö undersökas och riskbedömas. Vid arbete med kemikalier som är märkta som allergiframkallande, s.k. härdplaster (H 317 och H334), ställs extra krav. Personal som aktivt arbetar med allergiframkallande produkter och de som leder arbetet ska ha en utbildning vart 5:e år. Om det saknas giltigt utbildningsintyg vid kontroll från Arbetsmiljöverket är det sanktionsavgift på 10 000 kr per person för arbetsgivaren. Läs mer. 
Arbetsmiljöingenjör Helena Alm kan hjälpa dig se över vad som gäller på din arbetsplats, det är också hon som håller i utbildningen. Utbildningen är två timmar lång. Mejla Helena vid frågor eller om du har medarbetare som behöver gå utbildningen. Det går också bra att ringa oss på nummer 054-221700. Pris: 2750 kr (exkl. moms) 
Dela med dig
Dela gärna informationen i våra nyhetsbrev med dina kollegor om du tror de skulle ha glädje av innehållet. Det som inte känns relevant för dig är kanske en viktig pusselbit för en kollega. Om någon i din verksamhet önskar få våra utskick till sin mejl kan de höra av sig till info@clarahalsan.se.
Läs mer
2023-10-31 10:16:41
Ändrad öppettid fredag 3 november
Du kan som vanligt skicka in uppdragsbeställning eller mejla din kontaktperson så hör vi av oss så kommande vecka. Vid ärenden av akut karaktär kontakta VD. Önskar er alla en fin Alla helgons dag!
Läs mer
2023-10-26 10:48:45
Kundenkät 2023 och inbjudan till frukostföreläsning

Kundenkät 2023

Vi vill gärna vet vad ni tycker om vårt samarbete. Vi är ödmjuka inför tanken att vår verksamhet är en levande process som ständigt förändras utifrån vad som händer i samhället och i arbetslivet och att det alltid finns utvecklingsmöjligheter. Vi ber därför om några minuter av din tid för att fylla i årets kundenkät. Berätta vad ni tycker fungerar bra och vilka områden ni vill att vi ska utveckla. Enkäten är helt anonym. Du kan svara på enkäten till och med den 19 nov. Här kommer du till enkäten. 

Frukostföreläsning

Välkommen att anmäla dig på en inspirerande frukostföreläsning med tema Mindfulness som strategi vid psykisk ohälsa. Datum: 1 december Tid: 07.00 frukost och mingel, 07.30 börjar föreläsningen Plats: Clarahälsan Karlstad, Gustaf Anders gata 15 B Pris: Gratis för våra kunder, 250 kr (exkl. moms) för övriga
Tiden runt jul och nyår upplevs av många som extra stressande, det är mycket som ska planeras, inhandlas och vara klart innan julledigheten. Passa på att anmäla dig till denna föreläsning och få strategier att hantera psykisk ohälsa med hjälp av mindfulness. Vår beteendevetare Christophe Soussan vägleder dig hur medveten närvaro kan ge distans till dina tankar och i stället fokusera på nuet, på dina upplevelser och på det du vill göra. Med en medveten närvaro i vardagen upplever många att de lättare kan hantera ohälsosamma tillstånd som stress, oro och smärta. Sista anmälningsdag 29 november.  Läs mer... Då vi erbjuder ett begränsat antal platser får ett företag anmäla max två personer. Anmäl dig här! 

Arbetsmiljörond  Förebyggande arbete som gör skillnad

Målet med arbetsmiljörond är att stötta chef och HR att bibehålla och främja en god arbetshälsa. Med systematiskt förebyggande arbete som en naturlig del i det dagliga arbetet ökar du trivseln på arbetsplatsen och därmed också produktiviteten. Bästa effekten av arbetsmiljörond nås när arbetsgivare och Clarahälsan träffas regelbundet. Vid mötet diskuteras arbetsmiljöfrågor, sjukfrånvaro och om arbetsgivaren uppmärksammat signaler på ohälsa. Här kan du läsa mer... Vår kundsamordnare Mimmi och företagssköterska Susanna har lång erfarenhet av arbete med arbetsmiljöronder och delar gärna med sig av sina erfarenheter och vilka vinster de ser med detta arbetssätt. Kundsamordnare Mimmi Asplund Carlsson, tel: 054-22 17 17, mejl: mimmi.asplund.carlsson@clarahalsan.se Företagssköterska Susanna Franke, tel: 054-22 17 27, mejl: susanna.franke@clarahalsan.se

Utbildning Arbetslivsinriktad rehabilitering 30 november!

Påminner att det fortfarande finns platser kvar till vår utbildning Arbetsplatsinriktad rehabilitering den 30 november. Missa inte tillfället att träffa läkare, psykolog och företagssköterska och få kunskap hur du som arbetsgivare kan arbeta med rehabilitering. Med rätt och tidiga insatser kan du förhindra en lång rehabiliteringsprocess. Välkommen med din anmälan!

Avvikande öppettider

Fredag 3 november stänger vi mottagningen 12.00 eftersom det är dag innan helgdag. Du kan som vanligt lämna in uppdragsbeställning via hemsidan, eller mejla din kontaktperson så återkommer vi så snart vi kan kommande vecka.
Läs mer
2023-10-17 16:17:37
Dags att förbeställa vaccin mot säsongsinfluensa
Enligt Folkhälsomyndigheten är det viktigt att skydda personer som riskerar allvarlig sjukdom på grund av influensinfektion varför en hög vaccinationstäckning är viktig. Vi börjar vaccinera i början av december, men de personer som tillhör en medicinsk riskgrupp kommer ha möjlighet att vaccinera sig tidigare via sin vårdcentral. Pris vaccinering: 490 kronor/person Om ni är 20 personer eller fler kan det finnas möjlighet att vi kommer till ert företag och vaccinerar på plats. Hör av dig till din kontaktperson för mer information eller ring oss via växeln, telefon: 054-22 17 00. Du kan också visa intresse för detta där du förbeställer doser. Observera att förbeställda doser är bindande, detta för att undvika spill. Outnyttjade doser debiteras till självkostnad 150 kronor/st. Sista dag för anmälan av doser är 17 november.  Välkommen med din beställning! Läs mer...  Förbeställ doser här!   Arbetsmiljöverket genomför inspektioner bland små företag gällande arbetsmiljöregler Från och med den 2 oktober i år genomför Arbetsmiljöverket inspektioner bland små företag i Sverige med 1–49 anställda. Detta kommer pågå till mars 2024. Målet är att säkerställa att företagen följer arbetsmiljöreglerna. Det har visat sig att många små företag inte arbetar systematiskt med arbetsmiljön, utan oftast reagerar när problem uppstår. Insatsen syftar också till att öka företagens kunskap om arbetsmiljölagen och regler kring systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är föreskrifter från Arbetsmiljöverket och fungerar som ett ledningssystem som hjälper arbetsgivare att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Genom att följa SAM kan arbetsmiljön på en arbetsplats förbättras så att ingen blir sjuk, skadas eller mister livet till följd av sitt arbete. Om du har anställda och behöver fastställa en säker och hälsosam arbetsmiljö, vill vi på Clarahälsan vara en värdefull samarbetspartner för dig. Läs mer... Kontaktpersoner:  Kundsamordnare Mimmi Asplund Carlsson, tel: 054-22 17 17, mejl: mimmi.asplund.carlsson@clarahalsan.se Arbetsmiljöingenjör Helena Alm, tel: 0703-829766, mejl: helena.alm@clarahalsan.se
Läs mer
2023-10-03 16:00:34
Utbildningar i november
Ledarskap för psykiskt välmående
Datum: 1 november Tid: 13.00-16.30
Plats: Clarahälsans mottagning i Karlstad, Gustaf Anders gata 15 B Pris: 3750 kr/pers exkl. moms
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som chef eller HR. Utbildningen ger teoretisk och konkret vägledning för vad som kännetecknar psykisk hälsa och hur man kan främja detta. Vi förmedlar principer och förebyggande strategier som gynnar psykologiskt välmående och god hälsa på arbetsplatsen. Vad är psykologiskt välmående och vilka beteenden är centrala för att uppnå detta?  Med fokus på återhämtning och konstruktiva beteenden i allmänhet förmedlas strategier för att bli mer långsiktigt hållbar och välmående i arbetslivet. Vart leder prestation utan återhämtning? Vad är återhämtning? Hur gör man för att återhämta sig? Vi kommer även skapa förståelse för vad psykisk ohälsa innebär och hur tidiga signaler yttrar sig samt hur man kan hantera ohälsa när det uppstår. Detta mot bakgrund av att psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukskrivningar fortsätter att öka. Vår förhoppning är att du efter denna halvdag ska känna dig trygg med vad psykisk hälsa respektive psykisk ohälsa innebär och vad du kan göra för att upprätthålla det föregående och undvika det senare.
Utbildare
Josefin Elthammar, leg. psykolog, spec organisationspsykologi Tel: 054-22 17 18, josefin.elthammar@clarahalsan.se Christophe Soussan, beteendevetare Tel: 054-22 17 11, christophe.soussan@clarahalsan.se
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Datum: 30 november Tid: 08.30-12.00
Plats: Clarahälsans mottagning i Karlstad, Gustaf Anders gata 15 B Pris: 4500 kr/pers exkl. moms
Detta är en grundläggande utbildning i rehabilitering för chefer, HR och skyddsombud. Under utbildningen, där du träffar läkare, psykolog och kundsamordnare, diskuteras hur man som arbetsgivare kan arbeta med rehabilitering och med tidiga insatser i organisationen. Utbildningen tar upp områden som:
 • Tidiga signaler på ohälsa
 • Att upptäcka och hantera risker
 • Förebygga och begränsa sjukskrivning
 • Rehabiliteringens genomförande
 • Regler och ansvarsfördelning
 • Arbetsanpassning
 • Samverkan i rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och med företagshälsan
Kontakta Mimmi Asplund Carlsson, vår kundsamordnare, om du vill veta mer. Du når henne på telefon 054-22 17 17 eller via mejl mimmi.asplund.carlsson@clarahalsan.se eller på telefon 054-22 17 17. Anmälan Arbetslivsinriktad rehabilitering Övriga utbildningar under hösten
 • Riskbruk alkohol och droger i arbetslivet, 12 oktober 13.00-16.30
 • HLR grundutbildning, 18 oktober klockan 14.00-16.30
 • HLR repetitionsutbildning, 24 oktober 14.00-16.00
Läs mer... Kontakta oss via mejl vid frågor eller bokning. Vi förbehåller oss rätten att flytta en utbildning i händelse av för få anmälda.
Läs mer
2023-09-11 16:29:54
Utbildningar i oktober
Grundläggande Hjärt- och lungräddning (HLR) Datum: 18 oktober Tid: 14.00-16.30 Plats: Clarahälsans mottagning i Karlstad, Gustaf Anders gata 15 B Pris: 1150 kr/pers exkl. moms ____________________________________________________ Repetitionsutbildning HLR
Datum: 24 oktober Tid: 14.00-16.00 Plats: Clarahälsans mottagning i Karlstad, Gustaf Anders gata 15 B Pris: 950 kr/pers exkl. momsDe första minuterna är avgörande vid hjärtstopp och många liv skulle räddas om fler utbildas i HLR och vet hur man använder en hjärtstartare. Clarahälsan utbildar enligt svenska HLR-rådets riktlinjer från 2021. Vi erbjuder både en grundutbildning och en repetitionsutbildning. Rekommendationen är att genomföra en repetitionsutbildning vartannat år.
Anmälan HLR repetitionsutbildning Chefsutbildning riskbruk av alkohol och droger i arbetslivet
Datum: 12 oktober Tid: 13.00-16.30
Plats: Clarahälsans mottagning i Karlstad, Gustaf Anders gata 15 B
Pris: 1875 kr/pers exkl. moms Från ett viktig ämne till ett annat. Kursledare Mimmi Asplund Carlsson, företagssköterska och specialutbildad inom alkohol-, drog- och beroendesjukdomar berättar hur du som arbetsgivare på bästa sätt kan förbereda dig att möta medarbetare med alkohol- och drogproblematik. Under en intensiv eftermiddag blandar hon teori med praktiska övningar för att du som chef ska kunna upptäcka tidiga signaler, känna dig trygg i första konfrontationssamtalet och vilka insatser som finns att tillgå.
Anmälan chefsutbildning riskbruk av alkohol och droger i arbetslivet Sista anmälan till höstens utbildning i Bättre arbetsmiljö, BAM!!!
Vi har fortfarande några få platser kvar till höstens BAM-utbildning som börjar tisdag 19 september. Önskar du anmäla någon från ditt företag måste detta göras snarastMejla oss om behov finns!Datum: 19 september, 28 september, 3 oktober Tid: Alla tillfällen 09.00-16.00 Plats: Clarahälsans mottagning i Karlstad, Gustaf Anders gata 15 B Pris: 10 900 kr/pers exkl. moms. (Kursmaterial, lunch och fika ingår) Du vet väl att privata företag kan söka bidrag hos AFA och få minst hälften av kostnaden tillbaka för arbetsmiljöutbildningar?  
Läs mer
2023-08-28 16:35:27
Begränsad mottagningsverksamhet den 1 september
Vi nås inte på telefon denna dag, men du kan som vanligt skicka in en uppdragsbeställning, eller kontakta din kontaktperson via mejl. Vi handlägger ditt ärende så fort som möjligt kommande vecka. Har du ett ärende av brådskande karaktär är du välkommen att ringa VD Ann Collander. Ha en fin helg!  
Läs mer
2023-08-25 10:18:22
Utbildning allergiframkallande kemiska ämnen
Tid och plats: 14 september Kl. 13.30-16.00
Clarahälsans mottagning i Karlstad, Gustaf Anders gata 15 B
Enligt Arbetsmiljöverket ska arbetsmiljö undersökas och riskbedömas. Vid arbete med vissa kemikalier märkta som allergiframkallande, s.k. härdplaster (H 317 och H334), ställs extra krav. Samtliga allergiframkallande produkter ska riskbedömas enligt AFS 2011:19 §37 b. Vissa ämnen kräver att man har tjänstbarhetsintyg för att få arbeta med - och för vissa ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller. Personal som arbetar med allergiframkallande produkter och de som leder arbetet ska gå en utbildning vart femte år. Om det saknas giltigt utbildningsintyg vid kontroll från Arbetsmiljöverket är det sanktionsavgift på 10 000 kr per person för arbetsgivaren. Vi rekommenderar att ni ser över era intyg och vilka krav som gäller för just er. Innan utbildningstillfället görs en avstämning med respektive företag för att undersöka vilka allergiframkallande ämnen som finns i verksamheten. Vår arbetsmiljöingenjör kan hjälpa er att bedöma vad ni behöver göra utifrån era säkerhetsdatablad.
Utbildningens innehåll:
 • Lagkrav
 • Hälsorisker
 • Skyddsåtgärder
 • Arbetsmetoder
Efter genomförd utbildning får arbetsgivaren ett intyg för respektive medarbetare. Utbildningen omfattar de nya utbildningskraven för arbete med diisocyanater. Pris: 2 750 kr per person (ex moms) Företagsanpassade utbildningar offereras separat.
Utbildare är arbetsmiljöingenjör Helena Alm
Kontaktuppgifter: Tel: 070-38 29 766 helena.bergsland@clarahalsan.se
Helena har lång erfarenhet av arbete med kemikalier i olika verksamheter. Hon har varit aktiv med att stötta företag att genomföra riskbedömningar för kemikalier. Nu är ett av hennes mål att hjälpa kunder arbeta säkert med kemikalier och att förebygga så ingen medarbetare blir sjuk eller skadad till följd av arbete med hälsoskaliga kemiska produkter.
Anmäl ditt deltagande här. Anmälan senast 7 september. Vi förbehåller oss rätten att skjuta utbildningen på framtiden vid få anmälningar.
Läs mer
2023-08-18 08:00:19
BAM-utbildning höst 2023 (Bättre arbetsmiljö)
Har du någonsin funderat över hur din arbetsmiljö påverkar din hälsa och välbefinnande? Låt inte osäkerhet och okunskap hindra dig från att skapa en arbetsmiljö där säkerheten och trivseln blomstrar. Vår BAM-utbildning, som startar i september, sträcker sig över tre intensiva dagar. Under dessa dagar kommer du att lära dig grunderna för att skapa en bättre arbetsplats. Oavsett om du är chef, skyddsombud eller en medarbetare som vill bidra till förändring, är den här utbildningen för dig. Gör arbetsmiljö till en gemensam insats – tillsammans når vi längre. Vårt fokus är på samarbete och gemensam insats. Genom föreläsningar, engagerande grupparbeten och givande diskussioner kommer du att lära dig att upptäcka och förebygga risker. Med rätt kunskap kan du göra din arbetsplats säkrare och mer givande för alla. Vi erbjuder en interaktiv utbildningsupplevelse där föreläsningar vävs samman med grupparbeten, öppna diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Efter avslutad utbildning kommer du att känna dig trygg i dina kunskaper om riskidentifiering, riskhantering, förebyggande åtgärder, betydelsen av samverkan och hur du bäst söker relevant information. Kurstillfällen: 19 september 28 september 3 oktober Alla tillfällen hålls mellan kl. 09.00-16.00. Vår engagerade utbildare, Helena Alm, är en erfaren arbetsmiljöingenjör och diplomerad BAM-handledare. Hon kommer att guida dig genom kursen och dela med sig av sina insikter och kunskaper. För mer information om skräddarsydda utbildningar för företag, vänligen kontakta Helena. Kontaktperson och utbildare: Helena Alm, Arbetsmiljöingenjör och Diplomerad BAM-handledare. Tel: 070-382 97 66 alt 054–221700 Pris: 10 900 kronor per person (exklusive moms). I priset ingår kurslitteratur, fika och lunch. Observera att företag som är anslutna till AFA har möjlighet att söka stöd för minst hälften av kostnaden.   Övriga utbildningar under hösten, anmälan via info@clarahalsan.se
 • Allergiframkallande kemiska ämnen, 14 september
 • Friskt jobbat med Ninni Länsberg, 18 september
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering, 5 oktober
 • Riskbruk av alkohol i arbetslivet, 12 oktober
 • Hjärt- och lungräddning, 18 oktober
 • Hjärt- och lungräddning repetition, 24 oktober
 • Hitta strategier för stressrelaterad ohälsa, 1 november
 
Läs mer