2021-10-12 08:23:01
Sov gott!
De flesta kan relatera till hur jobbigt det är att inte kunna somna - eller vakna mitt i natten utan att kunna somna om... Sömnbrist är ett av våra stora folkhälsoproblem, det leder till nedsatt prestationsförmåga och ökar olycksfallsrisken i trafiken och på arbetsplatsen. Sömnlöshet/sömnbrist ökar även risken för viktuppgång, diabetes och hjärt-/kärlsjukdomar. Välkommen på en inspirerande föreläsning om hur du kan förbättra sömnen och få konkreta verktyg att hantera dina sömnproblem. Företagssalongen 28 oktober Tid: kl.14.00-14.20 Lokal: Empiren, Stadshotellet plan 4 Föreläsare: Rebecka Sefton, leg. psykolog OBS! Begränsat antal platser. Anmäl till ann.collander@clarahalsan.se. Föreläsningen är kostnadsfri. Ta gärna med en kollega eller vidarebefordra inbjudan till den som är intresserad av ämnet.  PS. Besök oss även i vår monter. Vi finns i Franska salen på plan 2. Företagssalongen har öppet mellan kl. 11-16. Välkommen!  
Läs mer
2021-09-20 14:48:36
BAM-utbildning

Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med förbättringar av arbetsmiljön. Den här utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper du behöver.

  Har företaget tillräckliga arbetsmiljökunskaper för att kunna förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen? Vet ni vilka lagar och regler som gäller? Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, och du får veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem, och det fungerar bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans. Sambandet är tydligt mellan bra arbetsmiljö och goda resultat för verksamheten. Vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Du får med dig konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker, hur man arbetar förebyggande, hur du söker reda på rätt information och vad samverkan innebär. Utbildningen kräver inga förkunskaper. Målgrupp Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden. Utbildningens innehåll:
 • Dag 1 – Samverkan, regler och roller
 • Dag 2 – Upptäcka och hantera risker
 • Dag 3 – Utveckling och förändring på arbetsplatsen
Utbildningen varvar kunskapsgenomgångar med övningar och grupparbeten som utgår från olika arbetsmiljösituationer. Tid och plats * Dag 1: 16 november 09.00-16.00 Dag 2: 23 november 09.00-16.00 Dag 3: 30 november 09.00-16.00 Distansutbildning via teams, med grupparbeten i "breakout rooms". Internetuppkoppling, kamera och mikrofon krävs. *) Clarahälsan förbehåller sig rätten att ställa in, varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Utbildningens målsättning Efter utbildningen ska du:
 • besitta grundläggande arbetsmiljökunskaper och arbetssätt
 • kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen
 • kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö
 • förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten
 • veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet
Pris: 8 490 kr per person (exkl moms) I priset ingår utbildningsmaterial inklusive handbok och föreskrift. Anmäl dig till info@clarahalsan.se Företag som är anslutna till AFA har möjlighet att söka stöd för arbetsmiljöutbildningar. Stöd ges för arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå för chefer samt för vidareutbildning av både chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Hälften av kostnaden tillbaka för chefer och 70% tillbaka när skyddsombudet deltar i utbildningen. Läs mer om afa försäkring  
Läs mer
2021-09-06 08:39:41
Utbildning allergiframkallande kemiska ämnen
Enligt Arbetsmiljöverket ska arbetsmiljö undersökas och riskbedömas. Då man arbetar med vissa kemikalier som är märkta som Allergiframkallande, s.k. härdplaster (H 317 och H334), ställs extra krav. Samtliga allergiframkallande produkter ska riskbedömas enligt AFS 2011:19 §37 b. Vissa ämnen kräver att man har tjänstbarhetsintyg för att få arbeta med - och för vissa ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller. Personal som arbetar med allergiframkallande produkter och de som leder arbetet ska ha en utbildning vart 5:e år. Om det saknas giltigt utbildningsintyg vid kontroll från Arbetsmiljöverket är det sanktionsavgift på 10 000 kr per person för arbetsgivaren. Clarahälsan erbjuder öppen digital utbildning under hösten via Teams. Utbildningen är på 2 timmar. Utbildningens innehåll:
 • Lagkrav
 • Hälsorisker
 • Skyddsåtgärder
 • Arbetsmetoder
Vi rekommenderar att ni ser över era intyg och vilka krav som gäller för just er. Innan utbildningstillfället görs en avstämning med respektive företag för att undersöka vilka allergiframkallande ämnen som finns i verksamheten. Vår arbetsmiljöingenjör kan hjälpa er att bedöma vad ni behöver göra utifrån era säkerhetsdatablad. Efter genomförd utbildning får arbetsgivaren ett intyg för respektive medarbetare. Pris: 1590 kr per person (ex moms) Företagsanpassade utbildningar offereras separat. Utbildare är arbetsmiljöingenjör Helena Bergsland Helena har erfarenhet från olika verksamheter och arbete med kemikalier. Har varit aktiv med att stötta företag med att genomföra riskbedömningar för kemikalier. Nu är det ett mål att få hjälpa kunder att kunna arbeta säkert med kemikalier och förebygga så ingen ska bli sjuk eller skadad till följd av arbete med hälsoskadliga kemiska produkter.   070-38 29 766 helena.bergsland@clarahalsan.se Kort fakta om lagkrav för arbete med kemikalier
 • Samtliga kemikalier ska vara inventerade och hälsorisker vara kända
 • Kemikalierna ska vara riskbedömda
 • Några kemikalier har krav på utbildning och ska genomföras vart 5:e år
 • Sanktionsavgift från Arbetsmiljöverket om intyg från utbildning saknas för vissa produkter
 • Hälsoundersökning och tjänstbarhetsintyg kan krävas för arbete med vissa kemikalier
Läs mer
2021-08-23 15:59:04
Stängt för kick-off
Har du ett brådskande ärende och behöver nå oss är du välkommen att kontakta VD Ann Collander på 070-557 16 08 eller ann.collander@clarahalsan.se. I övrigt hänvisar vi till uppdragsbeställning på vår hemsida eller skicka ett mail till info@clarahalsan.se.
Läs mer
2021-06-16 11:28:14
ClaraHälsan flyttar till Fanfaren
I år kommer sommaren innebära bråda dagar för oss på ClaraHälsan för i början av juli flyttar vi till nya lokaler vilket ska bli fantastiskt roligt. Hur kul det än är så kommer det innebära en del planering och omställningar i verksamheten. Måndagen den 2021-07-12 är vi på plats i våra nya lokaler. Detta innebär att flyttlasset går i slutet av vecka 27 och under torsdag och fredag den veckan kommer det vara något reducerad mottagningsverksamhet. Vi finns givetvis tillgängliga på telefon som vanligt. I möjligaste mån ställer vi om till digitala besök under dessa dagar. Vår nya mottagning kommer ligga i kvarteret Fanfaren som ligger intill E18 i höjd med Tingvalla isstadion på Gustaf Anders gata 15B, plan 3. Tacksam om ni sprider informationen till era medarbetare. Vi på ClaraHälsan kommer även vara extra tydliga vid bokning och informera om ny adress. Parkering finns i anslutning på angivna platser, observera att kostnad måste erläggas vid parkering längre än två timmar. Nu ser vi fram emot fartfylld sommar och välkomnar er inom kort till Fanfaren. Vi uppmanar att läsa nyhetsbreven där vi kontinuerligt lägger upp information om flytten. Har ni frågor så tveka inte att kontakta oss. Väl mött!
Läs mer
2021-05-11 08:46:02
ClaraHälsan bjuder på lunchyoga 19 maj
Vår fysioterapeut Katja Hardick leder oss genom ett 20 minuter långt, enkelt yogapass via Teams. Ingen tidigare erfarenhet av yoga krävs, inte heller några speciella kläder eller redskap. Kom som du är, alla kan vara med. Sprid gärna i din organisation. Anmäl till info@clarahalsan.se och ange din e-postadress senast 18 maj. Obs, begränsat antal platser pga kapacitet i Teams, så vänta inte för länge med din anmälan. Hoppas vi ses!
Läs mer
2021-05-04 11:06:50
ClaraHälsan bjuder på webinar "Arbete med vibrationer" 11 maj
Vibrationer kan vara ett problem på många arbetsplatser. Oavsett typen av arbetsplats är det viktigt att kontinuerligt arbeta med vibrationsfrågorna och göra det förebyggande arbetet till ett naturligt inslag i det systematiska arbetet. Vår arbetsmiljöingenjör Helena Bergsland och företagsläkare Rikard Frejgrim leder ett 30 minuter långt digitalt webinar kring hälsorisker, lagar och regler, riskbedömning, medicinsk kontroll och vilka åtgärder som kan vidtas. Tidpunkt: Tisdag 11 maj kl. 11.30 Obs att webinaret är kostnadsfritt, så sprid gärna i din organisation. Anmäl till info@clarahalsan.se och ange din e-postadress senast 10:e maj. Välkommen!
Läs mer
2021-04-08 15:32:56
Antigentest för Covid-19
Antigentestning av personalgrupper ger arbetsgivaren möjlighet att fånga upp medarbetare som har pågående covid-19 men som inte visar upp några sjukdomssymtom. Syftet med testningen är att undvika större smittutbrott på arbetsplatsen. Provtagning riktar sig i första hand till medarbetare som inte kan arbeta hemifrån, men provtagning kan även vara aktuellt när medarbetare som arbetar hemifrån måste infinna sig på arbetsplatsen.

Så går testning till

Provtagning utförs av legitimerad sjuksköterska. Provtagning genomförs antingen på någon av våra mottagningar eller på er arbetsplats (vid det senare krävs lite mer planering). Provtagningen går till så att sköterskan för upp en bomullspinne i näsan på medarbetaren i några sekunder. Eftersom det är ett snabbtest fås svaret redan efter 15 minuter. Om snabbtestet är positivt hänvisas medarbetaren till 1177.se för att säkerställa resultatet med sk PCR-provtagning. Regionen sköter också smittspårning. Medarbetare med symtom förenliga med covid-19 provtas inte och hänvisas till 1177.se för bokning av PCR-test. Läs mer här.  Hör gärna av dig till din kontaktperson för frågor eller för beställning. Du kan även skicka in en uppdragsbeställning via clarahalsan.se, eller skicka ett mail så hör vi av oss. . Pris: Självkostnad för testet, i dagsläget 150 kr/st + ca 30 minuter timdebitering sköterska (priser exkl. moms). Observera att vi inte tar emot privatpersoner eller kontantbetalning för snabbtest.
Läs mer
2021-03-23 09:30:25
Öppen BAM-utbildning startar 29 april
Har företaget tillräckliga arbetsmiljökunskaper för att kunna förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen? Vet ni vilka lagar och regler som gäller? Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, och du får veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem, och det fungerar bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans. Sambandet är tydligt mellan bra arbetsmiljö och goda resultat för verksamheten. Vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Du får med dig konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker, hur man arbetar förebyggande, hur du söker reda på rätt information och vad samverkan innebär. Utbildningen kräver inga förkunskaper. Målgrupp Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden. Utbildningens innehåll:
 • Dag 1 – Samverkan, regler och roller
 • Dag 2 – Upptäcka och hantera risker
 • Dag 3 – Utveckling och förändring på arbetsplatsen
Utbildningen varvar kunskapsgenomgångar med övningar och grupparbeten som utgår från olika arbetsmiljösituationer. Tid och plats * Dag 1: 29 april 09.00-16.00 Dag 2: 3 maj 09.00-16.00 Dag 3: 7 maj 09.00-16.00 Distansutbildning via teams, med grupparbeten i "breakout rooms". Internetuppkoppling, kamera och mikrofon krävs. *) ClaraHälsan förbehåller sig rätten att ställa in, varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Utbildningens målsättning Efter utbildningen ska du:
 • besitta grundläggande arbetsmiljökunskaper och arbetssätt
 • kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen
 • kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö
 • förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten
 • veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet
Pris: 8 490 kr per person (exkl moms) I priset ingår utbildningsmaterial inklusive handbok och föreskrift. Observera att företag som är anslutna till AFA har möjlighet att söka stöd för minst hälften av kostnaden. Läs mer på  afaforsakring.se Utbildningsledare är Helena Bergsland, arbetsmiljöingenjör och Linus Olsson, arbetsmiljökonsult och diplomerad BAM-handledare.  
Läs mer
2021-03-08 09:27:36
Att leda på distans

Att leda på distans

När man inte ses fysiskt behöver vi skapa nya sätt att kommunicera via digital teknik och hitta nya forum att mötas i. Detta kan vara en utmaning för dig som är chef och har ett ledaransvar. ClaraHälsan erbjuder därför en kurs / handledning i utmaningen kring "Att leda på distans". Denna kurs vänder sig till chefer som önskar stöd i detta förändrade ledarskap.   Innehåll Vi lyfter skillnaden mellan ordinärt ledarskap och att leda på distans. Deltagarna får grunderna och praktiskt användbara metoder för att kunna lyckas i sitt distansledarskap. Kursen ger även konkreta tips om hur man kan motverka och förebygga riskfaktorer i den psykosociala arbetsmiljön när medarbetarna arbetar hemma. Metod Kursen hålls digitalt via Teams under två halvdagar. I kursen kommer teorigenomgångar varvas med dialog i grupp. Det kommer även att vara vissa hemuppgifter mellan de två grupptillfällena för att få öva praktiskt i sin vardag. Handledare Josefin Elthammar, Organisationspsykolog Rebecka Sefton, Leg. psykolog Anmälan Nu tar vi in intresseanmälningar till vårens öppna kurser. Klicka här för att anmäla ditt intresse, obs ej bindande. Det finns även möjlighet att få kursen anpassad efter just ert företags behov. Kontakta oss för offert. Pris Pris per person: 7 990 kr (exkl. moms) Observera att företag som är anslutna till AFA har möjlighet att söka stöd för minst hälften av kostnaden. Läs mer på afaforsakring.se  
Läs mer