2023-06-07 15:23:48
Utbildning Bättre arbetsmiljö (BAM) höst 2023
Nästa BAM-utbildning startar i september. Utbildningen pågår under tre dagar och ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och hur ni kan genomföra arbetsmiljöförbättringar inom er organisation. Att arbeta med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att detektera risker och förebygga dem. Detta arbete fungerar bäst när chefer, skyddsombud och övriga medarbetare arbetar tillsammans. Utbildningen vänder sig därför till just chefer och skyddsombud samt övriga som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden. Föreläsningar varvas med grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Efter avslutad utbildning ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper  hur du upptäcker och hanterar risker, hur du jobbar förebyggande, vad samverkan innebär och hur du söker reda på information.
Kurstillfällen: 19 september 28 september 3 oktober Alla tillfällen 09.00-16.00 Vi erbjuder även företagsanpassade BAM-utbildningar. Kontakta Helena Bergsland  för mer information och offert.
Anmäl dig till info@clarahalsan.se.
Kontaktperson och utbildare: Helena Bergsland, Arbetsmiljöingenjör och Diplomerad BAM-handledare. Tel: 070-382 97 66 alt 054–221700 Pris: 10 900 kronor per person (exklusive moms). I priset ingår kurslitteratur, fika och lunch. Observera att företag som är anslutna till AFA har möjlighet att söka stöd för minst hälften av kostnaden.  
Läs mer
2023-05-02 15:00:48
Clarahälsan 70 år, PhysAct mm

Save the date

För att fira våra 70 år bjuder vi in till öppet hus. Vi vill med denna dag berätta om vårt viktiga arbete, visa vilka vi är som jobbar på Clarahälsan samt genom olika föreläsningar skapa inspiration för att ni ska lyfta frågor om arbetsmiljö i era lokala mötesforum.

NärOnsdagen den 6 september, klockan 13.00-16.30

VarClarahälsans mottagning i Karlstad, Gustaf Anders gata 15 B

Det kommer bli mingel, lättare tilltugg, prova-på-aktiviteter och några kortare föreläsningar i ämnen som är viktiga för en god hälsa i arbetet.

Mer information och anmälan kommer lite närmare sommaren, men boka gärna in detta datum redan nu.  

   

PhysAct - Digital kontakt med fysioterapeut 

Det är vetenskapligt bevisat att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på måendet, men för många är motion inte en naturlig del i vardagen. Vi har därför startat upp ett samarbete med PhysAct som är en digital mötesplattform för att få personer som lider av stressrelaterade besvär mer aktiva som ett steg till ett bättre mående samt minska sjukfrånvaro. Grundtanken med PhysAct är att genom fysisk aktivitet förebygga psykisk ohälsa och att personer som riskerar svikta, med sjukfrånvaro som följd, får en dialog med fysioterapeut via en app. Personen får ett dedikerat (tränings-) program efter sin förmåga utifrån tidigare erfarenhet från fysisk aktivitet och sporras tack vare regelbunden kontakt med sin fysioterapeut. Övningarna är på en grundläggande nivå och kan utföras i hemmet utan specifika redskap. Kontakta Mimmi Asplund Carlsson för mer information. Tel: 054-22 17 17    

   

Satsning att förebygga vibrationsskador 

Vibrationsskada är en arbetssjukdom som är vanligt förekommande inom yrkesgrupper som snickare, mekaniker, betongarbetare, montörer, tandtekniker och anläggningsarbetare. Utredning visar att skadorna debuterar redan i tidig ålder. Vibrationsskador uppstår när individen regelbundet och under en längre tid håller i eller stöder ett verktyg som vibrerar med hand/arm. Det kan exempelvis röra sig om en gräsklippare, slipmaskin, mutterdragare eller tigersåg. Ja, listan över vibrerande verktyg kan göras lång och vissa av dessa verktyg bör individen inte arbeta med längre än tio minuter utan individen har efter den tiden utsatts för maxad vibrationsexponering motsvarande en hel arbetsdag. Skadorna som uppstår (exempelvis nervskador, muskelskador och kärlskador) blir ofta permanenta och funktionsnedsättningen orsakar stort lidande för individen. Nu vill arbetsmiljöverket höja kunskapsnivån inom detta område hos arbetsgivare, användare och tillverkare  om hur de kan jobba förebyggande, detta genom inspektioner på arbetsplatser och informationsinsatser. Ingen ska behöva lida eller bli sjuk på grund av sin arbetssituation. Här kan du läsa om hur du riskbedömer och förebygger vibrationer.

Arbetsmiljöstipendiet - Vem nominerar du? 

Prevents regi pågår just nu en nominering att utse en chef och ett skyddsombud för Arbetsmiljöstipendiet 2023. Stipendiet om 15 000 kronor vardera går till en chef och ett skyddsombud i den privata sektorn som genom samverkan utvecklar och förbättrar den fysiska och/eller psykosociala arbetsmiljön. Tanken är pengarna ska användas för utbildning inom området för arbetsmiljö.

I vanlig ordning ber vi er kontakta oss om ni har några frågor. Du hittar kontaktuppgifter på vår hemsida. Hoppas du njuter av vitsippor och ljusare kvällar och att du bokat in dagen för vårt firande i september. 

Varma hälsningar, Clarahälsan

Läs mer
2023-04-12 14:17:19
Platser kvar till BAM-utbildning
Utbildning i Bättre arbetsmiljö (BAM)
Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med med förbättringar av arbetsmiljön. Hur ser det ut hos dig? Har ditt företag tillräckliga kunskaper i arbetsmiljö för att kunna förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen? Vet ni vilka lagar och regler som gäller? Nästa BAM-utbildning startar i maj. Utbildningen pågår under tre dagar och ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och hur ni kan genomföra arbetsmiljöförbättringar inom er organisation. Att arbeta med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att detektera risker och förebygga dem. Detta arbete fungerar bäst när chefer, skyddsombud och övriga medarbetare arbetar tillsammans. Utbildningen vänder sig därför till just chefer och skyddsombud samt övriga behöver lära sig arbetsmiljö från grunden. Föreläsningar varvas med grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Efter avslutad utbildning ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper  hur man upptäcker och hanterar risker, hur du jobbar förebyggande, vad samverkan innebär och hur du söker reda på information.
Kurstillfällen: 4 maj 11 maj 24 maj Alla tillfällen 09.00-16.00 Vi erbjuder även företagsanpassade BAM-utbildningar. Kontakta Helena Bergsland  för mer information och offert.
Kontaktperson och utbildare: Helena Bergsland, Arbetsmiljöingenjör och Diplomerad BAM-handledare. Tel: 070-382 97 66 alt 054–221700 Pris: 10 900 kronor per person (exklusive moms). I priset ingår kurslitteratur, fika och lunch. Observera att företag som är anslutna till AFA har möjlighet att söka stöd för minst hälften av kostnaden. 
Läs mer
2023-03-02 11:57:37
Ljusare tider! Detta är på gång under våren.
  Hybridledarskap Med pandemins intåg i samhället ändrades synen på att arbeta på distans. Distansarbete ses i ökad omfattning inte längre som plan B utan likställs med att arbeta på plats. Den hybrida arbetsplatsen, där medarbetare både arbetar på kontoret och på distans, ser ut att vara här för att stanna. Allt fler chefer upplever ett ökat behov av stöd i att hantera de utmatningar som ledarskap på distans medför. Vi är glada över att nu kunna erbjuda utbildning i just detta. Utbildningen är två halvdagar och riktar sig till chefer, HR-personal och skyddsombud. Teori varvas med dialog i grupp, case-arbete och hemuppgifter mellan tillfällena. Syftet med utbildningen är att ge praktisk och teoretisk vägledning, förutsättningar för att lyckas med hybridt ledarskap och hybrid arbetsmiljö. Utbildningen sätter följande teman under luppen:
 • Risker och möjligheter med hybrid arbetsmiljö
 • Vad säger lagen?
 • Ergonomiska utmaningar
 • Riskbedömning
 • Identifiera tidiga signaler på ohälsa
 • Hybrida möten
 • Kommunikation/Tillit/Kontroll
För mer information kontakta psykolog Josefin Elthammar eller arbetsmiljöingenjör Helena Bergsland via mejl. Du kan söka bidrag från AFA, läs mer här   Klimakteriet och arbetslivet  Klimakteriet drabbar förr eller senare varje kvinna och trots att det berör hälften av Sveriges arbetskraft så finns det en stor okunskap om hur klimakteriet påverkar arbetslivet. Symtomen är många och av olika karaktär. De vanligaste symtomen är värmevallningar, svettningar, sömnstörningar, låg energinivå, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, minnesförlust, stress och depression. Symtomen kan debutera redan vid 40 års ålder. Detta kan vara en utmanande tid för många kvinnor både i privat- och i arbetslivet och kan påverka prestation och produktivitet. Många kvinnor upplever dessutom en brist på förståelse från omgivningen. Flera av de fysiska symptomen kan förväxlas med utbrändhet och kvinnor sjukskrivs i onödan. Det är därför viktigt att arbetsgivare är medvetna om detta och kan skapa goda förutsättningar på arbetsplatsen för kvinnor som går igenom klimakteriet. Utbildning och information om klimakteriet på arbetsplatsen kan bidra till att minska stigma och förbättra förståelsen för klimakteriets påverkan på en människa. Har ni kvinnor på jobbet i åldern 40 till 60 år och saknar kunskap och verktyg inom detta område? Kontakta företagssköterska Susanna Franke eller psykolog Gustav Frölich om du är intresserad av en utbildning om klimakteriet i arbetslivet och hur man skapar goda förutsättningar på arbetsplatsen. Kontaktuppgifter: Susanna Franke 054-22 17 27, mejl susanna.franke@clarahalsan.se Gustav Frölich 054-22 17 19, mejl gustav.frolich@clarahalsna.se    Med Whole ser du saker du annars inte ser 
Whole är ett digitalt undersökningsverktyg som genomlyser organisationer på ett mycket grundligt sätt. Syftet är att mäta organisationens hälsa utifrån organisatorisk och social arbetsmiljö. Målet är att skapa hälsosamma, välfungerande och lönsamma organisationer. Whole erbjuder en digital enkät med ett brett frågebatteri som undersöker 40-50 faktorer rörande områden; ledarskap, stress, sociala processer, organisatorisk struktur, hälsa/ohälsa och engagemang. Beräknings- och analysmodulen som används för att beräkna fram resultatet har stark forskningsförankring och hög validitet. Utfallet kommer sätta en god grund för organisationen att kunna ta beslut och initiera aktiviteter som hjälper organisationen och dess medarbetare att använda sin kraft och kapacitet på ett effektivt sätt och rikta den åt rätt håll. Sammanställningen av resultatet återkopplas både muntligt och skriftligt i en rapport som visar på organisationens styrkor och utmaningar. De tabeller som presenteras i rapporten visar på områden som är bra och områden där man ser förhöjda risker. Rapporten presenteras med förslag till handlingsplaner.
Kontaktperson: Organisationspsykolog Josefin Elthammar, tel 054-22 17 18, josefin.elthammar@clarahalsan.se Pris: Lämnas vid offert.   
Utbildning bättre arbetsmiljö (BAM)
Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med med förbättringar av arbetsmiljön. Hur ser det ut hos dig? Har ditt företag tillräckliga kunskaper i arbetsmiljö för att kunna förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen? Vet ni vilka lagar och regler som gäller?
Nästa BAM-utbildning startar i maj. Utbildningen pågår under tre dagar och ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och hur ni kan genomföra arbetsmiljöförbättringar inom er organisation. Att arbeta med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att detektera risker och förebygga dem. Detta arbete fungerar bäst när chefer, skyddsombud och övriga medarbetare arbetar tillsammans. Utbildningen vänder sig därför till just chefer och skyddsombud samt övriga behöver lära sig arbetsmiljö från grunden. Föreläsningar varvas med grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Efter avslutad utbildning ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper  hur man upptäcker och hanterar risker, hur du jobbar förebyggande, vad samverkan innebär och hur du söker reda på information.
Kurstillfällen: 4 maj 11 maj 24 maj
Alla tillfällen 09.00-16.00Vi erbjuder även kundspecifik BAM-utbildning. Kontakta Helena Bergsland  för mer information och offert.
Kontaktperson och utbildare: Helena Bergsland, Arbetsmiljöingenjör och Diplomerad BAM-handledare. Tel: 070-382 97 66 alt 054–221700
Pris: 10 900 kronor per person (exklusive moms). I priset ingår kurslitteratur, fika och lunch. Observera att företag som är anslutna till AFA har möjlighet att söka stöd för minst hälften av kostnaden.   
 
Utbildning om rehabilitering 
Clarahälsan erbjuder en grundläggande utbildning i rehabilitering för chefer, HR och skyddsombud. Under utbildningen diskuteras hur man som arbetsgivare kan arbeta med rehabilitering och med tidiga insatser i sin organisation, exempel:
 • tidiga signaler på ohälsa
 • att upptäcka och hantera risker
 • förebygga och begränsa sjukskrivning
 • rehabiliteringens genomförande
 • regler och ansvarsfördelning
 • arbetsanpassning
 • samverkan i rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och med företagshälsa
Kursledare är företagsläkare, psykolog och behandlare vid beroendeproblematik. Kontakta Mimmi Asplund Carlsson, vår kundsamordnare, om du vill veta mer. Du når henne via mejl mimmi.asplund.carlsson@clarahalsan.se eller på telefon 054-22 17 17.
 
Vaccination mot TBE
TBE är en fästingburen virussjukdom. Vanliga symtom är trötthet, feber, huvudvärk och muskelvärk. De flesta som drabbas blir lindrigt sjuka, men vissa får svårare och mer långdragna symtom som förvirring, uttalad trötthet och förlamning. I vissa fall är besvären bestående. Om du vistas mycket ute i skog och mark eller om du bor i utsatta områden bör du vaccinera dig mot TBE. Fästingsäsongen pågår som regel från mars till november varför det är hög tid att se över ditt och dina anställdas skydd. Kontakta vår mottagningssköterska för rådgivning och tidsbokning, 054-22 17 00, knappval 1. Telefontid: Måndag-fredag 08.00-11.00, bortsett onsdagar då telefontiden är 10.00-12.00.  
Det var all information för denna gången. Tack att du orkade läsa ända hit. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har några funderingar eller behov att konsultera oss gällande er arbetsmiljö.
Läs mer
2022-12-20 10:36:19
God jul och gott nytt år!
Istället för att skicka en julgåva eller julkort så skänker vi en slant till Stadsmissionens viktiga arbete. Genom att skanna QR-koden nedan kan du swisha 50 kronor och därmed bidra till en lunch.   Har du vaccinerat dig mot influensa? Om inte så är det inte för sent. Vi har fortfarande några doser kvar. Vill du boka en tid så ring 054-22 17 00, tonval 1. Det finns även möjlighet till vaccination under mellandagarna eller i början på nästa år.     Årets prisjustering  Enligt våra allmänna villkor justeras våra priser enligt Statistiska Centralbyråns Arbetskostnadsindex (AKI), AKI SNI 2007 P-S med juni som avstämningsmånad. På grund av kraftiga ökningar av hyreskostnader kommer vi att behöva justera priserna ytterligare 0,57%, baserat på de faktiska kostnadsökningar som ordinarie index inte tar höjd för. Totalt innebär det en prisjustering på 5,87% och gäller från 1 januari 2023. Höjningen görs för att bibehålla en fortsatt hög servicegrad och kvalitet till er som kund. Vi hoppas att ni har förståelse och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!   Erbjudande översyn SAM När vi tecknar avtal med nya kunder ingår en översyn av företagets systematiska arbetsmiljöarbete tillsammans med vår arbetsmiljöingenjör Helena Bergsland. Nu vill vi erbjuda alla våra kunder samma möjlighet till självkostnadspris. Förutom inventeringen får företaget även en guidning i vilka lagkrav enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter som verksamheten berörs av. Det ingår dessutom en övergripande riskinventering med riskbedömning och åtgärdsförslag. Efter mötet upprättas en handlingsplan med förslag till åtgärder som är anpassade efter företagets förutsättningar och verksamhet. Det kan exempelvis finnas lagkrav på medicinska kontroller.     Helena har under de senaste åtta åren arbetat med arbetsmiljö och hållit utbildningar i ämnet. Tidigare har Helena varit verksam som utveckling- och produktionsingenjör i olika verksamheter. Pris: 5 000 kr för företag med 10 anställda eller fler, 3 000 kr för företag med färre än 10 anställda. Önskar du kontakt med Helena kan du mejla henne direkt på: helena.bergsland@clarahalsan.se eller ringa vår växel 054-22 17 00.    Utbildning om rehabilitering Clarahälsan erbjuder en grundläggande utbildning om rehabilitering för chefer, HR och skyddsombud. Under utbildningen diskuteras hur man som arbetsgivare kan arbeta med rehabilitering och med tidiga insatser i sin organisation, exempel:
 • tidiga signaler på ohälsa
 • att upptäcka och hantera risker
 • förebygga och begränsa sjukskrivning
 • rehabiliteringens genomförande
 • regler och ansvarsfördelning
 • arbetsanpassning
 • samverkan i rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och med företagshälsa
Kursledare är företagsläkare, psykolog och behandlare vid beroendeproblematik. Kontakta Mimmi Asplund Carlsson, vår kundsamordnare, om du vill veta mer. Du når henne via mejl mimmi.asplund.carlsson@clarahalsan.se eller på telefon 054-22 17 17.   Stresshantering i grupp  Att vara stressad någon gång då och då är normalt, det är kroppens sätt att skapa kraft och energi i olika situationer. Om stressen däremot blir långvarig kan både kropp och själ ta allvarlig skada. Under början av nästa år startar en ny omgång av vår stresshanteringskurs. Du finner mer information på vår hemsida.   Det var allt för den här gången. Vi ser fram emot det nya året och ett fortsatt gott samarbete med alla våra kunder. Önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! 
Läs mer
2022-11-28 16:04:00
Stängt 1-2 december
Vi är tillbaka på måndag 5 december. Till dess hänvisar vi beställningar till uppdragsbeställning via vår hemsida eller mejla direkt till din kontaktperson så hör vi av oss så snart vi är tillbaka på kontoret.
Läs mer
2022-11-22 09:34:12
Hjälp oss bli ännu bättre!
Dina synpunkter är väldigt viktiga för oss och vi vill därför låna några minuter av din tid för att svara på vår enkät. Det är några korta frågor men det finns också möjlighet att skriva kommentarer. Dina svar är helt anonyma. Observera att enkäten stängs den 30 november. Klicka här för att komma till enkäten

Information om stängd mottagningsverksamhet den 1-2 december

Vi ska ha verksamhetskonferens torsdag och fredag 1-2 december och våra mottagningar är då stängda. Uppkommer ärende av akut karaktär är du välkommen att kontakta VD Ann Collander på telefon: 070-557 16 08. Du kan också lämna in en uppdragsbeställning via vår hemsida eller mejla direkt till din kontaktperson så hör vi av oss så snart vi är tillbaka på kontoret.

Brevkallelse

Vi upplever att det ibland är svårt att nå medarbetare via telefon när vi kontaktar för att boka in en tid. Istället för att jaga medarbetaren telefonledes i flera dagar kommer vi i de fallen skicka en brevkallelse. Medarbetaren är välkommen att ringa oss om tiden inte passar.

Sämre tider ökar risken för missbruk

När sämre tider väntar ökar risken för missbruksproblematik. Förutom att detta så klart är en tragedi för den enskilde medarbetaren och dennes anhöriga påverkas även du som arbetsgivare ur säkerhetssynpunkt men också på ett ekonomiskt plan. Kanske är detta något som ni redan diskuterat på arbetsplatsen. Har du funderingar kring dessa frågor och vill veta vilka signaler du kan vara uppmärksam på kan du ringa oss och få guidning. Vi har två sköterskor som är särskilt inriktade mot missbruksproblematik som kan svara på dina frågor. Ring vår växel så hänvisar vi till rätt person, 054-22 17 00.

Hur arbetar ert företag med systematiskt förebyggande arbete mot arbetsmiljörisker?

Arbetsmiljöverket har under fyra års tid inspekterat branscher med ett riskfyllt arbete för att kontrollera att arbetsgivare förebygger arbetsmiljörisker systematiskt enligt de lagar som gäller. 8 av 10 arbetsgivare klarar inte kraven. Bristen ligger framför allt i att systematiskt och regelbundet undersöka, riskbedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har därför inriktat tillsynen mot branscher inom bygg, jordbruk, skogsbruk, tillverkning, transport och maganisering där de sett att risk att drabbas för olycksfall varit störst. Ingen ska riskera att bli skadad, bli sjuk eller dö på jobbet och för att förhindra detta är det ytterst viktigt med en dialog mellan arbetsgivare, medarbetare och skyddsombud kring systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete. Gå gärna in och läs mer om detta på arbetsmiljöverkets sida för djupare information i studien. Hur ser det ut i er verksamhet? Kontakta vår arbetsmiljöingenjör Helena Bergland om du eller annan person med en ledande position på arbetsplatsen behöver stöttning i detta viktiga arbete. Kontakta vår växel så hänvisar vi vidare, 054-22 17 00.
Det blev lite blandad information i dagens nyhetsbrev. Tack att du orkade läsa ända hit. Önskar er en fortsatt fin senhöst!
Läs mer
2022-10-13 16:37:58
Dags att beställa vaccin mot influensa!

Förbeställ doser här
  Folkhälsomyndigheten har gått ut med information om vikten att skydda personer som riskerar allvarlig sjukdom på grund av influensinfektion varför en hög vaccinationstäckning är viktig. Vi börjar vaccinera i början av december, men den som tillhör en riskgrupp kommer ha möjlighet att vaccinera sig tidigare via sin vårdcentral. Om ni är 20 personer eller fler kan det finnas möjlighet att vi kommer till ert företag och vaccinerar på plats. Hör av dig till din kontaktperson för mer information eller ring oss via växeln, telefon: 054-22 17 00. Du kan också visa intresse för detta i länken ovan när du förbeställer doser.
Välkommen med din beställning! 
För mer information vänligen se information från Folkhälsomyndigheten
Läs mer
2022-09-29 11:00:53
Stängt för kickoff 6 oktober
Under dagen är vi därför inte tillgängliga på telefon utan hänvisar kontakt via mail eller uppdragsbeställning. Obs att bokade besök 6/10 är välkomna!

Stresshanteringskurs

Den 5 oktober startar en ny omgång av vår stresshanteringskurs och det finns en plats kvar. Kontakta Josefin Elthammar om du vill veta mer om kursen eller om du har en medarbetare som skulle må bra av att utveckla strategier för att hantera och förebygga stress. Du når Josefin via direktnummer: 054-22 17 18 eller via vår växel: 054-22 17 00. Det går även bra att mejla henne på josefin.elthammar@clarahalsan.se 

HLR-utbildning

Tre av fyra plötsliga hjärtstopp sker i den drabbades vardag och att rädda individen är en kamp mot klockan. Hur väl förberedda är ert företag om det skulle drabba en av dina medarbetare? Den färdighet som en HLR-utbildning ger kan komma till användning när som helst och den räddar liv! Kontakta vår växel om du är intresserad av att boka in dig och dina medarbetare på en livräddande utbildning.
Läs mer
2022-08-24 17:11:55
Nya tider för rådgivning och tidsbokning
Telefontider för rådgivning och tidsbokning: Måndag, tisdag, torsdag och fredag 08.00-11.00. Onsdag 10.00-12.00
Läs mer