2022-12-20 10:36:19
God jul och gott nytt år!
Istället för att skicka en julgåva eller julkort så skänker vi en slant till Stadsmissionens viktiga arbete. Genom att skanna QR-koden nedan kan du swisha 50 kronor och därmed bidra till en lunch.   Har du vaccinerat dig mot influensa? Om inte så är det inte för sent. Vi har fortfarande några doser kvar. Vill du boka en tid så ring 054-22 17 00, tonval 1. Det finns även möjlighet till vaccination under mellandagarna eller i början på nästa år.   Årets prisjustering  Enligt våra allmänna villkor justeras våra priser enligt Statistiska Centralbyråns Arbetskostnadsindex (AKI), AKI SNI 2007 P-S med juni som avstämningsmånad. På grund av kraftiga ökningar av hyreskostnader kommer vi att behöva justera priserna ytterligare 0,57%, baserat på de faktiska kostnadsökningar som ordinarie index inte tar höjd för. Totalt innebär det en prisjustering på 5,87% och gäller från 1 januari 2023. Höjningen görs för att bibehålla en fortsatt hög servicegrad och kvalitet till er som kund. Vi hoppas att ni har förståelse och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!   Erbjudande översyn SAM När vi tecknar avtal med nya kunder ingår en översyn av företagets systematiska arbetsmiljöarbete tillsammans med vår arbetsmiljöingenjör Helena Bergsland. Nu vill vi erbjuda alla våra kunder samma möjlighet till självkostnadspris. Förutom inventeringen får företaget även en guidning i vilka lagkrav enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter som verksamheten berörs av. Det ingår dessutom en övergripande riskinventering med riskbedömning och åtgärdsförslag. Efter mötet upprättas en handlingsplan med förslag till åtgärder som är anpassade efter företagets förutsättningar och verksamhet. Det kan exempelvis finnas lagkrav på medicinska kontroller.     Helena har under de senaste åtta åren arbetat med arbetsmiljö och hållit utbildningar i ämnet. Tidigare har Helena varit verksam som utveckling- och produktionsingenjör i olika verksamheter. Pris: 5 000 kr för företag med 10 anställda eller fler, 3 000 kr för företag med färre än 10 anställda. Önskar du kontakt med Helena kan du mejla henne direkt på: helena.bergsland@clarahalsan.se eller ringa vår växel 054-22 17 00.    Utbildning om rehabilitering Clarahälsan erbjuder en grundläggande utbildning om rehabilitering för chefer, HR och skyddsombud. Under utbildningen diskuteras hur man som arbetsgivare kan arbeta med rehabilitering och med tidiga insatser i sin organisation, exempel:
 • tidiga signaler på ohälsa
 • att upptäcka och hantera risker
 • förebygga och begränsa sjukskrivning
 • rehabiliteringens genomförande
 • regler och ansvarsfördelning
 • arbetsanpassning
 • samverkan i rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och med företagshälsa
Kursledare är företagsläkare, psykolog och behandlare vid beroendeproblematik. Kontakta Mimmi Asplund Carlsson, vår kundsamordnare, om du vill veta mer. Du når henne via mejl mimmi.asplund.carlsson@clarahalsan.se eller på telefon 054-22 17 17.   Stresshantering i grupp  Att vara stressad någon gång då och då är normalt, det är kroppens sätt att skapa kraft och energi i olika situationer. Om stressen däremot blir långvarig kan både kropp och själ ta allvarlig skada. Under början av nästa år startar en ny omgång av vår stresshanteringskurs. Du finner mer information på vår hemsida.   Det var allt för den här gången. Vi ser fram emot det nya året och ett fortsatt gott samarbete med alla våra kunder. Önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! 
Läs mer
2022-11-28 16:04:00
Stängt 1-2 december
Vi är tillbaka på måndag 5 december. Till dess hänvisar vi beställningar till uppdragsbeställning via vår hemsida eller mejla direkt till din kontaktperson så hör vi av oss så snart vi är tillbaka på kontoret.
Läs mer
2022-11-22 09:34:12
Hjälp oss bli ännu bättre!
Dina synpunkter är väldigt viktiga för oss och vi vill därför låna några minuter av din tid för att svara på vår enkät. Det är några korta frågor men det finns också möjlighet att skriva kommentarer. Dina svar är helt anonyma. Observera att enkäten stängs den 30 november. Klicka här för att komma till enkäten

Information om stängd mottagningsverksamhet den 1-2 december

Vi ska ha verksamhetskonferens torsdag och fredag 1-2 december och våra mottagningar är då stängda. Uppkommer ärende av akut karaktär är du välkommen att kontakta VD Ann Collander på telefon: 070-557 16 08. Du kan också lämna in en uppdragsbeställning via vår hemsida eller mejla direkt till din kontaktperson så hör vi av oss så snart vi är tillbaka på kontoret.

Brevkallelse

Vi upplever att det ibland är svårt att nå medarbetare via telefon när vi kontaktar för att boka in en tid. Istället för att jaga medarbetaren telefonledes i flera dagar kommer vi i de fallen skicka en brevkallelse. Medarbetaren är välkommen att ringa oss om tiden inte passar.

Sämre tider ökar risken för missbruk

När sämre tider väntar ökar risken för missbruksproblematik. Förutom att detta så klart är en tragedi för den enskilde medarbetaren och dennes anhöriga påverkas även du som arbetsgivare ur säkerhetssynpunkt men också på ett ekonomiskt plan. Kanske är detta något som ni redan diskuterat på arbetsplatsen. Har du funderingar kring dessa frågor och vill veta vilka signaler du kan vara uppmärksam på kan du ringa oss och få guidning. Vi har två sköterskor som är särskilt inriktade mot missbruksproblematik som kan svara på dina frågor. Ring vår växel så hänvisar vi till rätt person, 054-22 17 00.

Hur arbetar ert företag med systematiskt förebyggande arbete mot arbetsmiljörisker?

Arbetsmiljöverket har under fyra års tid inspekterat branscher med ett riskfyllt arbete för att kontrollera att arbetsgivare förebygger arbetsmiljörisker systematiskt enligt de lagar som gäller. 8 av 10 arbetsgivare klarar inte kraven. Bristen ligger framför allt i att systematiskt och regelbundet undersöka, riskbedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har därför inriktat tillsynen mot branscher inom bygg, jordbruk, skogsbruk, tillverkning, transport och maganisering där de sett att risk att drabbas för olycksfall varit störst. Ingen ska riskera att bli skadad, bli sjuk eller dö på jobbet och för att förhindra detta är det ytterst viktigt med en dialog mellan arbetsgivare, medarbetare och skyddsombud kring systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete. Gå gärna in och läs mer om detta på arbetsmiljöverkets sida för djupare information i studien. Hur ser det ut i er verksamhet? Kontakta vår arbetsmiljöingenjör Helena Bergland om du eller annan person med en ledande position på arbetsplatsen behöver stöttning i detta viktiga arbete. Kontakta vår växel så hänvisar vi vidare, 054-22 17 00.
Det blev lite blandad information i dagens nyhetsbrev. Tack att du orkade läsa ända hit. Önskar er en fortsatt fin senhöst!
Läs mer
2022-10-13 16:37:58
Dags att beställa vaccin mot influensa!

Förbeställ doser här
  Folkhälsomyndigheten har gått ut med information om vikten att skydda personer som riskerar allvarlig sjukdom på grund av influensinfektion varför en hög vaccinationstäckning är viktig. Vi börjar vaccinera i början av december, men den som tillhör en riskgrupp kommer ha möjlighet att vaccinera sig tidigare via sin vårdcentral. Om ni är 20 personer eller fler kan det finnas möjlighet att vi kommer till ert företag och vaccinerar på plats. Hör av dig till din kontaktperson för mer information eller ring oss via växeln, telefon: 054-22 17 00. Du kan också visa intresse för detta i länken ovan när du förbeställer doser.
Välkommen med din beställning! 
För mer information vänligen se information från Folkhälsomyndigheten
Läs mer
2022-09-29 11:00:53
Stängt för kickoff 6 oktober
Under dagen är vi därför inte tillgängliga på telefon utan hänvisar kontakt via mail eller uppdragsbeställning. Obs att bokade besök 6/10 är välkomna!

Stresshanteringskurs

Den 5 oktober startar en ny omgång av vår stresshanteringskurs och det finns en plats kvar. Kontakta Josefin Elthammar om du vill veta mer om kursen eller om du har en medarbetare som skulle må bra av att utveckla strategier för att hantera och förebygga stress. Du når Josefin via direktnummer: 054-22 17 18 eller via vår växel: 054-22 17 00. Det går även bra att mejla henne på josefin.elthammar@clarahalsan.se 

HLR-utbildning

Tre av fyra plötsliga hjärtstopp sker i den drabbades vardag och att rädda individen är en kamp mot klockan. Hur väl förberedda är ert företag om det skulle drabba en av dina medarbetare? Den färdighet som en HLR-utbildning ger kan komma till användning när som helst och den räddar liv! Kontakta vår växel om du är intresserad av att boka in dig och dina medarbetare på en livräddande utbildning.
Läs mer
2022-08-24 17:11:55
Nya tider för rådgivning och tidsbokning
Telefontider för rådgivning och tidsbokning: Måndag, tisdag, torsdag och fredag 08.00-11.00. Onsdag 10.00-12.00
Läs mer
2022-08-15 15:19:58
Kurs i stresshantering startar 5 oktober
Syftet med kursen är att utveckla strategier för att hantera och förebygga stress. Att tydliggöra livsprioriteringar för att hitta bättre balans i livet samt att lära sig känna igen signaler på stress. Även acceptans och konsten att förhålla sig till tankar och känslor på nya och mer effektiva sätt i syfte att påverka beteenden i en ändamålsenlig riktning. Kursen vänder sig till den som riskerar bli eller är sjukskriven för stressrelaterad ohälsa.

Metod

• Evidensbaserade verktyg • Gruppsamtal • Kroppskännedom / avspänning • Hemuppgift mellan varje tillfälle

Datum och tid

Onsdagar: 5 och 19 oktober 9 och 23 november 7 och 21 december samt uppföljning 25 januari (2023) Tid 13:00-16:00.

Kursupplägg

Sju tillfällen à tre timmar. Teori varvas med praktiska övningar. Antal deltagare: sex till åtta personer. Utbildningen sker i Clarahälsans lokaler eller, vid behov, digitalt via Teams. Pris 14 500 kr (exkl moms). I priset ingår fika och kursmaterial. Läs också om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.  

Sagt om kursen

”Att få kunskap i hur kroppen fungerar på ett vetenskapligt plan, att det kan drabba vem som helst och vilka fallgropar man kan gå i ger ett uppvaknande som många skulle behöva innan det är ”för sent.” ”Det är bra att få höra hur andra har det. Man känner sig väldigt ensam och man får inte alltid förståelse och då är det bra att få träffa andra med liknande problem.” ”Jag har äntligen börjat tänka på mina egna behov och vem jag är, vilket jag tappat bort under åren.” ”Jag har lärt mig sätta gränser, att lyssna mer på mig själv och min kropp, att ta signalerna på allvar så att jag kan varva ner i tid.”  

Kursledare

Josefin Elthammar är leg. psykolog och specialist i arbetslivets psykologi med inriktning organisation och ledarskap. Hon har lång erfarenhet från arbete med stressrelaterad ohälsa och håller även föreläsningar inom området. 054-22 17 18 josefin.elthammar@clarahalsan.se
 
Läs mer
2022-06-23 10:25:02
Vi vill önska er en trevlig sommar!

Vinster med rörelse och variation i arbetet

Hur ser arbetssituationen ut för dig och dina medarbetare? Har ni en arbetssituation som kräver att man går mycket? Eller sitter dina medarbetare mycket vid ett skrivbord? Kroppen mår bäst av variation och ofta räcker små och enkla medel för att få tydliga hälsovinster. Följa den här länken och kika på filmen från Prevent som handlar om rörelse och variation på arbetet. Har ni funderingar på hur er arbetssituationen kan förbättras är ni välkomna att höra av er till någon av våra fysioterapeuter/ergonomer för vidare handledning.

Detta händer under hösten

HLR-utbildning

Vi har märkt ett ökat tryck på HLR-utbildning. Kontakta vår växel om ditt företag har önskemål om detta så kan vi planera in det under hösten.

Stresshanteringskurs

Vi kommer starta upp en ny stresshanteringskurs under hösten. Kontakta Josefin Elthammar om du är nyfiken på att höra mer om detta eller om du har någon medarbetare som skulle må bra av den typen av gruppbaserad insats. Du når Josefin via direktnummer: 054-22 17 18 eller via vår växel: 054-22 17 00. Det går även bra att mejla henne på josefin.elthammar@clarahalsan.se
   

Trevlig midsommar!

Till sist vill vi passa på att önska våra kunder en trevlig midsommar och en skön semester när det blir dags för det (om du inte redan påbörjat den).Tack för ett fint samarbete under våren!
 
Läs mer
2022-03-18 10:48:50
Telefontider, rekryteringar och krisberedskap
Vi börjar dagens brev med att meddela att vi senare under våren kommer få nya kollegor. Vår mottagningssköterska Maria tar ett kliv i karriären och slutar tyvärr hos oss vid påsk. Ny mottagningssköterska kommer bli Malin som idag har sin anställning inom Region Värmland. I rollen som mottagningssköterska kommer hon ofta bli första kontakten mer er vid exempelvis rådgivande samtal och vid uppdragsbeställningar. Vi utökar även vårt härliga gäng med en företagssköterska, Fatou. Fatou tog sin specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot företagssköterska 2015 och har tidigare bakgrund från akuten. Hon är en driven tjej och vi ser fram emot att presentera henne för er. Dessutom har vi redan anlitat Ninni Länsberg, en glad och pigg beteendevetare som har lång erfarenhet med arbete inom företagshälsovård.
Nya telefontider
Den 25 mars kommer vi göra några ändringar i vår telefonväxel för att frigöra tid för mottagningssköterska till kundrelaterade fysiska besök. Öppettider Rådgivning/Tidsbokning: Vardagar 08.00-11.00 Övriga frågor: 08.00-12.00, 13.00-16.30 Ni har givetvis möjlighet att vända er direkt till er kontaktperson som tidigare via telefon eller mejl eller lämna in en uppdragsbeställning via vår hemsida.  
Har företaget rätt kunskap om kris och krisberedskap?
Gör check med checklista! Ordet kris är ett brett begrepp som kan tolkas på olika sätt och begreppet känns extra aktuellt under rådande situation i världen. Krisen kan komma i stor eller mindre skala, men den gemensamma nämnaren är ofta att den kommer plötsligt. Så frågan till dig är hur väl förberedd du är om/när krisen är framme? Du som arbetsgivare kan minska sårbarheten genom att aktivt arbeta med företagets krisberedskap. Nedan kommer några punkter som kan vara värt att reflektera över.
 • Finns det en intern organisation för krishantering på arbetsplatsen, en så kallad krisgrupp?
 • Har denna grupp tilldelats mandat samt har kunskap för att utföra krisarbetet?
 • Finns det en process som beskriver krisgruppens samarbete med ledningsgruppen?
 • Finns det en krisplan som kan aktiveras vid en kris?
 • Har ni identifierat vilka typer av kriser som skulle kunna uppstå på er arbetsplats?
 • Finns det rutiner för intern information vid kriser?
 • Finns uppdaterade anhöriglistor och listor till externa leverantörer?
 • Känner alla på arbetsplatsen till rutinerna för krishantering?
 • Hålls regelbundna och för arbetsplatsen relevanta krishanteringsövningar?
Klicka här för att undersöka ditt företags beredskap inför en eventuell kris
Läs mer
2022-01-25 10:20:18
Vi söker mottagningssköterska
Som mottagningssköterska är du spindeln i nätet och hanterar alla inkommande samtal för tidsbokning och medicinsk rådgivning. I rollen ingår att fördela och boka uppdrag till olika kompetenser i organisationen. Läs mer under fliken "Om Clarahälsan" och "Lediga tjänster".
Läs mer