2020-12-22 17:19:43
AFA-stöd för arbetsmiljöutbildning
Arbetsmarknadens parter vill skapa förutsättningar för en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det nya stödet ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Stöd kan sökas för halva utbildningskostnaden per person och hela 70% vid gemensamma utbildningar, där både chef och arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar. Läs mer om villkoren här: Villkor för AFA-stöd till arbetsgivare ClaraHälsan är godkänd av AFA som utbildningsanordnare.
Några exempel på utbildningar vi kan erbjuda:
 • BAM
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Riskbedömning
 • Hot och våld i arbetslivet
 • Riskbruk i arbetslivet - chefsutbildning alkohol/droger
 • SAM i praktiken
Läs mer
2020-10-02 09:34:29
Ny AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning
Klicka här för att komma till nya föreskriften. Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning. Föreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2021. Läs även högaktuell information kring Arbetsmiljö vid hemarbete

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. Syftet med föreskrifterna är att förebygga ohälsa och olycksfall samt att ge förutsättningar för en god arbetsmiljö. I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det står också att arbetsgivaren ska uppmärksamma de särskilda risker som finns om en arbetstagare arbetar ensam. I arbetsgivarens ansvar ingår även att se till att maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar underhålls.

Riskbedömningar

För verksamhetens riskbedömningar rekommenderar vi ett besök på Prevent.se.  Där finns vägledning och mallar att följa. Exempelvis "Så gör du en riskbedömning"För dig som inte har tid eller egna resurser hjälper vi gärna till. Hör av dig till din kontaktperson eller mottagningssköterska för mer information.  
Den nya föreskriften ersätter föreskrifterna nedan som upphör att gälla den 31:a december 2020:
 • Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)
 • Arbete i stark värme (AFS 1997:2)
 • Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2)
 • Skyltar och signaler (AFS 2008:13) 
Läs mer
2020-09-29 13:32:48
Vaccination mot säsongsinfluensan
Vi vill försäkra oss om att köpa in tillräckligt många doser för att täcka våra kunders behov och önskemål. Därför finns möjlighet att förbeställa vaccinationsdoser. Klicka här för att förbeställa. Vi börjar vaccinera 1 december, men den som tillhör en riskgrupp kan vaccinera sig på vårdcentral redan från 3 november. Pris per styck: 345 kr (tjänsten är momsbefriad) Är ni 10 personer eller fler kan vi komma till arbetsplatsen och vaccinera. Hör av dig till din kontaktperson eller till mottagningssköterskan, via växel 054-22 17 00, för mer information och bokning.   Ytterligare information kring vaccination mot influensan finns att läsa på Folkhälsomyndighetens sida
Läs mer
2020-09-18 13:38:03
Gruppbaserad stresshantering

Syfte • Utveckla strategier för att hantera och förebygga stress • Tydliggöra livsprioriteringar för att hitta bättre balans i livet • Få verktyg för att själv kunna påverka tankar, känslor och beteenden • Lära känna igen signaler på stress

Metod Evidensbaserade verktyg Gruppsamtal Kroppskännedom/avspänning Hemuppgift mellan varje tillfälle

Kursupplägg Åtta tillfällen à 3 timmar Teori och praktik varvas Antal deltagare 6 st

Plats: ClaraHälsan, Regementsgatan 19, Karlstad

Kursledare Leg psykolog Josefin Elthammar och Leg fysioterapeut Katja Hardick

 

Sagt om kursen:

 • ”Att få kunskap i hur kroppen fungerar på ett vetenskapligt plan, att det kan drabba vem som helst och vilka fallgropar man kan gå i ger ett uppvaknande som många skulle behöva innan det är ”för sent”.
 •  ”Det är bra att få höra hur andra har det. Man känner sig väldigt ensam och man får inte alltid förståelse och då är det bra att få träffa andra med liknande problem.”
 • ”Jag har äntligen börjat tänka på mina egna behov och vem jag är, vilket jag tappat bort under åren.”
 • ”Jag har lärt mig sätta gränser, att lyssna mer på mig själv och min kropp, att ta signalerna på allvar så att jag kan varva ner i tid.”
Pris 10 900 kr inkl fika. Priset är exkl. moms.
OBS att möjlighet finns att söka Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd vilket innebär att arbetsgivare får tillbaka hälften av kostnaden, dock högst 10 000 kronor per medarbetare och år, och högst 200 000 kronor per år totalt.
Alternativt kan AFA-medel sökas för arbetsgivare med AFA-försäkring. 
Datum & tid Tisdagar kl 13:00-16:00 med start 6 oktober
Anmälan Anmälan till info@clarahalsan.se eller telefon 054-22 17 00
Läs mer
2020-08-25 09:08:50
Verksamhetskonferens
Har du ett brådskande ärende och behöver nå oss är du välkommen att kontakta VD Ann Collander på 070-557 16 08 eller ann.collander@clarahalsan.se. I övrigt hänvisar vi till uppdragsbeställning på vår hemsida eller skicka ett mail till info@clarahalsan.se.
Läs mer
2020-06-11 16:52:52
Inbjudan till webinar om alkoholproblematik
Vi har märkt en ökning där personer som tidigare haft en riskabel alkoholkonsumtion nu ökat sin konsumtion ytterligare. Många dricker pga tristess, men även pga ökad oro. Risken kan öka med social distansering med nya vanor och rutiner när man inte behöver ”visa upp sig på jobbet”. Välkommen till vårt kostnadsfria webinar där vi pratar om hur chefen kan fånga upp problemen när man bara kommunicerar via länk. Vi drar igång den 16 juni klockan 13.30. Läs mer och anmäl dig här: Webinar med ClaraHälsan
Läs mer
2020-06-09 13:05:39
Antikroppstester av coronavirus
Den testmetod vi har valt är rekommenderad av Microbiologen och Smittskydd i Värmland och är är en av de bästa och mest tillförlitliga testerna på marknaden. Huvudsyftet med testningen är resultat på gruppnivå. Testningen bör enligt Folkhälsomyndigheten upprepas för att följa utvecklingen i arbetsgruppen. Antikroppstester används inte för att diagnostisera covid-19 vid pågående sjukdom. Viktigt att notera att det saknas kunskap om hur länge ett antikroppssvar kvarstår och det är inte säkert att antikropparna ger ett komplett skydd. Påvisat antikroppssvar ersätter INTE skyddsåtgärder för att minska risken för smitta på arbetsplatsen. Läs mer här. Hör gärna av dig till din kontaktperson för frågor eller för beställning. Du kan även skicka in en uppdragsbeställning via clarahalsan.se. Observera att vi inte tar emot privatpersoner eller kontantbetalning för antikroppstest.
Läs mer
2020-06-04 09:41:32
Så jobbar du hemifrån på bästa sätt - forts
Vi följer upp vårt uppskattade introduktionswebinar med fördjupningar. Webinaren är kostnadsfria. Dela gärna. Håll utkik efter kommande webinar. Nästa tema är sömn och alkohol (16 juni) - om hur isolering vid hemarbete kan påverka sömnen och våra alkoholvanor.
9 juni: Fördjupning i ergonomi
En inblick i hur du kan skapa en gynnsam variation av arbetsställningar, belastning och pauser för att förebygga belastningsrelaterade besvär. Genom att systematiskt se över och bedöma din arbetsmiljö när du jobbar hemifrån kan du i samverkan med kollegor och chef skapa handlingsplaner som gör att du mår bra i ditt arbete. Genom att skapa tydliga strukturer, rutiner och gränser ger vi oss förutsättningar att jobba på ett hållbart arbetssätt. Anmäl dig här senast den 8 juni Datum: 9 juni Tid: 13.30 Tidsåtgång: ca 45 minuter
15 juni: Fördjupning i mental hälsa
En inblick i hur du kan arbeta med dina tankemönster för att lättare hantera din oro och de påfrestningar som du ställs inför. Du kommer få strategier som hjälper dig att identifiera, ifrågasätta och skapa mer hjälpsamma tankar. Genom att skapa en begriplighet över hur tankar, känslor och beteenden samverkar kan du i högre utsträckning påverka ditt mående, vilket understödjer gynnsamma beteenden Anmäl dig här senast den 14 juni Datum: 15 juni Tid: 13.30 Tidsåtgång: ca 45  minuter
Läs mer
2020-05-12 11:27:19
Så jobbar du hemifrån på bästa sätt
Vill du ha tips på vad du kan göra, hur du kan tänka och vad du bör strunta i för att må bättre när du jobbar hemifrån? För att sprida kunskap om god arbetsmiljö och hälsa på distans erbjuder vi nu ett antal webinar där vi delar med oss av tips och verktyg som hjälper dig att arbeta smart och hållbart hemma. Det första webinaret är en introduktion till mental träning och ergonomi. Våra erfarna psykologer och ergonomer kommer dela med sig av sina bästa råd för hur du kan hantera läget. Läs mer och anmäl dig här. Datum: 26 maj Tid: 13.30 Tidsåtgång: 30 minuter Webinaret är kostnadsfritt. Dela gärna. 
Läs mer
2020-03-26 09:05:12
Coronaviruset (2019-nCoV)
Sveriges Företagshälsor rekommenderar, på inrådan av branschens chefsläkare och i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv och 1177:s inrådan, att personer med symptom, som behöver sjukvårdsrådgivning, kontaktar 1177. Allmänna frågor om coronaviruset (covid-19) hänvisas till det nationella informationsnumret 113 13. Behov av läkarintyg för ansökan om smittbärarpenning hänvisas till den ordinarie hälso- och sjukvården som har beredskap för att hantera detta. Det gäller även provtagning för den som misstänks vara smittad. ClaraHälsan tar inte emot sjuka/smittade personer till mottagningen. Arbetsgivare är självklart välkomna att kontakta oss för stöd i hur de kan hantera den oro som kan uppstå i arbetsgrupper eller på arbetsplatser med anledning av den uppkomna situationen. Vi stöttar våra kunder (HR/chefer) med telefonrådgivning för den som har frågor om hur oron ska hanteras. Vi har även möjlighet att hålla föreläsning på plats hos kund som ger svar på vanliga frågor kring coronaviruset. Mer information om viruset och dess spridning hittas lättast på följande sidor: • Krisinformation.seFolkhälsomyndigheten   Ytterligare kontaktuppgifter och länkar till relevant information: UD-jouren +46 8 405 50 05  Sweden Abroad, Svenska ambassaden för svenskar utomlands.  Länder och områden dit UD avråder från resor Smittskydd Värmland ang Coronaviruset WHO - World Health Organization ang Coronaviruset  

Förstadagsintyg

ClaraHälsan inför en tillfällig rutin gällande förstadagsintyg med anledning av Corona. Syftet är att minska risken för smittspridnig och att inte utsätta vår/er personal för risk. Tack på förhand! Från och med onsdagen den 11 mars kommer alla personer som söker förstadagsintyg p g a feber, andningssvårigheter eller hosta att hänvisas till telefonkonsultation med medicinsk personal. Detta för att undvika risken för smittspridning under transport och vid fysiska besök hos ClaraHälsan.  

Allmänna råd

• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. • Använd handsprit • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. Vid sjukdomssymptom med oförklarlig feber och hosta: Kontakta sjukvårdsrådgivning 1177 för muntlig rådgivning (efter besök i område där smitta förekommer). Smittar man under inkubationstiden? Tillgänglig information från Folkhälsomyndigheten visar att det nya coronaviruset smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet. Den kunskap och erfarenhet som vi har just nu visar också att personer inte smittar under inkubationstiden. De som har varit utsatta för smitta ska dock vara uppmärksamma på tidiga tecken på sjukdom. Medarbetare som uppvisar symptom Om en medarbetare nyligen (inom 14 dagar) har besökt en plats där smitta förekommer och visar symptom med hosta och feber ska personen av smittskyddsskäl stanna hemma eller gå hem från jobbet och omgående kontakta sjukvårdsrådgivning 1177. Medarbetaren blir sedan kontaktad av en infektionsmottagning med instruktioner om provtagning. Medarbetare som konstaterats smittad Om en medarbetare har konstaterats smittad med covid-19 kommer smittskyddsläkare att ge instruktion till medarbetaren och till arbetsgivaren om vilka åtgärder som ska vidtas. I vissa fall så kan det bli att visats hemma i karantän eller på en infektionsklinik. (Källor: Folkhälsomyndigheten och Vårdguiden)  
Läs mer