BK – Basal Kroppskännedom

Basal Kroppskännedom är en behandlingsmetod där man arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter för att stärka förmågan att ha en mental närvaro.

Syftet med Basal Kroppskännedom

Syftet med denna metod är att din personal ska upptäcka, förstå och stärka sitt inre för att bättre kunna hantera stress och olika krav i tillvaron.

Så går den Basala Kroppskännedomen till

Övningarna sker i grupp eller individuellt. Deltagarna får öva på andning, att träna i avspända rörelser samt att vara närvarande och fokuserade – så kallad mental närvaro.

BAM – Bättre ArbetsMiljö Belastningsergonomi Chefsutbildning om alkohol och droger Clara Färdiga Gå HLR – Hjärt och lungräddning Mindfulness i vardagen Sömnskola Stresshantering Utbildning i Krishantering Utbildning om riskbruk av alkohol Utvecklande ledarskap - UL Utveckling av grupp och ledare - UGL