Förstadagsintyg

Du som arbetsgivare har möjlighet att begära ett så kallat förstadagsintyg om det finns särskilda skäl. Begäran ska vara skriftlig och personlig samt innehålla en motivering till beslutet. Beslutet gäller i högst ett år.

Syfte med ett förstadagsintyg

  • Att upptäcka sjukfrånvaro utan rimlig förklaring
  • Att upptäcka eventuell missbruksproblematik
  • Att få ett underlag för rehabiliteringsinsatser/arbetsanpassning

Den anställde kontaktar oss under första sjukdagen

Den anställde kontaktar oss på ClaraHälsan under den första sjukdagen och bokar ett besök hos någon av våra företagssköterskor, alternativt hos en företagsläkare. Under besöket gör vi en medicinsk bedömning och därefter får personen med sig ett skriftligt intyg som ska vidarebefordras till dig som arbetsgivare.

Arbetsförmågebedömning Behandling av alkoholberoende CRAS -Nykterhetskontroll på distans Individsamtal Kartläggningssamtal