Krishantering

Vid krissituationer kan din personal behöva stöd och bearbetning. I dessa situationer kan vi på ClaraHälsan hjälpa till med avlastningssamtal.

 Syfte med avlastningssamtal

  • att lindra påverkan av en onormal händelse som lett till normala, om än smärtsamma reaktioner
  • att påskynda tiden för återhämtandet
  • att identifiera personer som är i behov av ytterligare hjälp
  • att reducera fysiska, tankemässiga, känslomässiga och beteendemässiga stressreaktioner
Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön CRAS -Nykterhetskontroll på distans Ergonomi på arbetsplatsen Hälsodiplomering Kontorsergonomi - workshop Medicinska kontroller Personal- och arbetsmiljörond SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Whole organisationsanalys Yrkeshygieniska mätningar