Hälsodiplomering

Ökad trivsel går hand i hand med förbättrad lönsamhet. Vårt hälsodiplomeringsprogram är en effektiv väg att jobba med arbetsmiljön på flera nivåer.

Hur går hälsodiplomeringen till?

Vi analyserar en rad faktorer som påverkar trivsel och lönsamhet: bland annat lokalerna, era ergonomiska arbetsförhållanden, sammanhållningen och personalens påverkansmöjligheter. Genom en tydlig nulägesbeskrivning kan vi tillsammans sätta upp konkreta mål och göra uppföljningar över tid.

Arbetsmiljökonsultation Arbetsmiljöutredning/undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön CRAS -Nykterhetskontroll på distans Ergonomi på arbetsplatsen Kontorsergonomi - workshop Krishantering Medicinska kontroller Personal- och arbetsmiljörond SAM – Systematiskt ArbetsMiljöarbete Skyddskommitté och skyddsronder Stöd till dig som arbetsgivare Synergonomi Whole organisationsanalys Yrkeshygieniska mätningar